Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. dr. ing. Ghiță BÂRSAN

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU 

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Sorin CREȚU 

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Viorel CRISTOVICI 

 

 - privind aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”) 

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»

 

- privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării 

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și Palatul Copiilor Galați în vederea organizării a unor activități extracurriculare de interes județean

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 112 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” și a cheltuielilor legate de acesta 

 

 - privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

 

 - privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

 

- privind  repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 11.002 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile județene pe anul 2020

 

- privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

 

- privind  aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

 

 - privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în suprafață de 200 m2, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele

 

 - privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE” Galaţi

 

 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi

 

- privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi

 

- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societații Cons Management Parc de Soft SRL Galați , pe anul 2020

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului: „Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Galaţi”

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI"

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Șendreni (U.A.T. a comunei Șendreni) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteiești (U.A.T. a comunei Scânteiești) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești) 

 

- privindavizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniștea (U.A.T. a comunei Braniștea) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești) 

 

avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 

 

 - privind aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” 

 

 - privind aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr.2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 

 

- privind aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

- privind aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

 

- privind aprobarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) 

 

- privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind aprobarea actualizării Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul județului Galați valabil în perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012, cu completările şi modificările ulterioare şi aprobarea prelungirii valabilității acestuia până la data de 30 iunie 2023

  

- privind aprobarea Regulamentului de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivelul judeţului Galaţi

 

- privind aprobarea procedurii de atribuire directă, pe o perioadă de 60 de zile, dar nu mai mult de 12 luni, a unor trasee cuprinse în Programul de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI GALAŢI”

 

- privind aprobarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ȘI DRUMURI JUDEȚENE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE 2018, JUDEȚUL GALAȚI”

 

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iulian IOSIF

 

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Angelu HULEA

 

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi