Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE ŞI MODERNIZARE DRUMURI JUDEŢENE – LUCRĂRI REABILITARE ŞI MODERNIZARE SECTOARE DRUM JUDEŢEAN DJ 251”

 

- privind validarea desemnării nominale a domnului Comisar şef de poliţie SECUIANU GEORGE, şeful Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Galaţi, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

- privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021

 

- privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2020-2021

 

- privind aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Munteni (U.A.T. a comunei Munteni)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa )

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti) 

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Matca (U.A.T. a comunei Matca)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

 

- privind avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

 

- privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului General al Judeţului Galaţi, pentru anul 2019

- privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului General al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2019

 

- privind aprobarea propunerii privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, pentru anul 2019

 

- privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

 

- privind aprobarea costului mediu anual de întreţinere / beneficiar al serviciilor sociale oferite prin unităţile / serviciile / centrele aflate în subordinea / structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Galaţi

 

- privind aprobarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii ”EXTINDERE ȘI MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALAȚI”

 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind aprobarea acordurilor de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Local Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia și UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța în vederea implementării proiectului ”Escapeland – Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” (”Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”)

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiologie Galaţi

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „REABILITARE ACOPERIŞ (TIP TERASĂ NECIRCULABILĂ) - CENTRU DE PLASAMENT <IRENE & STUART>, CU ACOPERIŞ TIP ŞARPANTĂ NELOCUIBILĂ”, Str. Radu Negru, nr.1C, municipiul Galaţi, beneficiar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

 

- privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală Galați și Asociația „Uniunea Artiștilor Plastici din Galaţi” în vederea organizării Bienalei Naționale de Artă „Camil Ressu” Galați

 

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf.APOSTOL ANDREI GALAŢI”

 

- privind  aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

 

- privind  aprobarea indicatorilor tehnico – economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate (S.F.), a Proiectului Tehnic şi Detaliile de Execuţie (P.T. + D.E.), pentru obiectivul de investiţie: „Înfiinţare sistem de încălzire, Serviciul de Ambulanţă Judeţean” Galaţi, str. Focşani nr. 1, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Proiect montaj centrale Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”, Str. Gării, nr.66, municipiul Galaţi, beneficiar Şcoală Profesională Specială “Emil Gârleanu”

 

- privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Corpul Național al Polițiștilor – CT Galați și I.P.A. Regiunea 2 Galați în vederea organizării în comun a evenimentului sportiv „Caravana Medicală” în cadrul Complexului „ZĂTUN” Galați