Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020

 

- privind:aprobarea actualizării Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul județului Galați valabil în perioada 01.01.2014 –30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012, cu completările şi modificările ulterioare şi aprobarea prelungirii valabilității acestuia până la data de 30 iunie 2023

 

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în judeţul Galaţi

 

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2020

 

- privind: continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în  anul 2020

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti )

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)

 

-privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)

 

- privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

 

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

 

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind: desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

-privind: actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism constituit pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, în vederea prevenirii şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin muncă şi a violenței în familie

- privind:aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019

- privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

- privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTOLOVEANU Ovidiu

- privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Sergiu DUMITRESCU


- privind: aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind: completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

- privind: modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta

- privind: aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

privind: aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor ”

- privind:aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre ”

- privind:privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”

- privind:aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasa Parascheva”

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ SITUAT IN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7BIS LA ŞCOALA SPECIALĂ PP NEVEANU-GALAŢI ”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi.

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasa Parascheva Galaţi