Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian

 

- privind: aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

 

- privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019

 

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Pufan" Galaţi

 

- privind: modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

 

- privind: aprobarea baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020

 

- privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–Adrian

 

- privind: realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2019

 

- privind: aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”

 

- privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești - Grivița (DJ 254)”

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”

 

- privind: modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

 

- privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

 

- privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»

 

- privind: modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

 

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019

 

- privind: aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra terenului în suprafață de 25,10 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, str. Brăilei nr. 177, mun. Galați

 

- privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 242A’’

 

- privind: alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii (achiziție de carburant)

 

- privind: aprobarea indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din Studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Proiect montaj centrale Şcoală Profesională  Specială “Emil Gârleanu”

 

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie (PT + DE), pentru obiectivul de investiţie: „Proiect montaj centrale, Şcoală Profesională Specială Emil Gârleanu” Galaţi, str. Gării nr. 66, Municipiul Galaţi, Judeţul Galaţi.

 

- privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați

 

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

 

- privind: aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

 

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului Local al comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați