În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ:

Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea actualizării Programului de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivelul judeţului Galaţi valabil în perioada 01.01.2012 – 30.06.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi aprobarea valabilităţii acestuia până la data de 30 iunie 2023

 

 

 Afişat la data de 19 noiembrie 2019.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

o   persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Drugău Anda;

o   coordonate de contact:  telefon: 0236-302.513 şi tel/fax 0236-460.556.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativsupus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

Øprin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Øla adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;

Øsau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 28 noiembrie 2019.