Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi

 

- privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de protecţie a victimelor traficului de persoane adulte din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane cu handicap adulte „Pentru voi” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Locuinţei protejate nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea înfiinţării Locuinţei protejate nr. 1 în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea închiderii Casei “Aurora” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea închiderii Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi

 

- privind: aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”

 

- privind: acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 320 mp, situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați

 

- privind: modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

 

- privind: aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului

 

- privind: modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

 

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști

 

- privind: aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

 

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

 

- privind: aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”

 

- privind: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

 

- privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul Muzeal de Științele Naturii (Răsvan Angheluță) Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Municipiul Galați, Judeţul Galați

 

- privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020

 

- privind: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind realizarea obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”

 

- privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI

 

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ PARȚIALĂ CU PANOURI UȘOARE NEPORTANTE SECȚIA RADIOTERAPIE DIN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ‘’SF. APOSTOL ANDREI’’ GALAŢI

 

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

 

- privind:completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Reparații imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galați, Judeţul Galați