În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a următoarelor proiecte de acte administrative cu caracter normativ:


*  proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii;

*  proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesareîn vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi. 

 

Afişat la data de 20 septembrie 2019.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

o   persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Drugău Anda;

o   coordonate de contact:  telefon: 0236-302.513 şi tel/fax 0236-460.556.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativsupus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

Øprin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Øla adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;

Øsau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 29 septembrie 2019.