Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea Convenției şi Programului cadru de cooperare descentralizată între Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Regiunea Nouvelle-Aquitaine prin Consiliul Regional Nouvelle-Aquitaine 2019-2021 

privind darea în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați a unor bunuri cuprinse în cadrul obiectivului de investiție „Instalație solară pentru prepararea apei calde menajere la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați” 

privind aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Județean de Urgenţã „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, privind realizarea obiectivului de investiție „Clădire pentru relocare Serviciu Prosectură Medicină Legală” 

privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Clădire pentru relocare Sediu Prosectură Medicină Legală

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectele Tehnice privind realizarea obiectivului de investiţie Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti – Alimentare cu energie electrică: Instalaţie de utilizare şi Lucrări pe tarif de racordare

- privind aprobarea componenţei nominale a comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor precum şi a secretariatelor acestor comisii, în vederea susţinerii concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural “Dunărea de Jos” Galaţi

- privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investitie: Creşterea Eficienţei Energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”

- privind solicitarea adresată Consiliului Local al orașului Târgu Bujor de trecere a unui bun imobil (drum) din domeniul public al orașului Târgu Bujor și administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Bujor în domeniul public al orașului Târgu Bujor și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”