Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2019  

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru copii aflați în situaţie de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

privind aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de consiliere şi informare persoane adulte aflate în situaţii de nevoie 

privind aprobarea reorganizării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru copii aflaţi în situaţie de risc de separare de părinţi 

privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

privind aderarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al județului Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați, la Patronatul Serviciilor Publice din România 

privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Highlight Agency S.R.L., în numele clientului său, URSUS BREWERIES S.A., în vederea desfășurării unui program de renovare/amenajare și redare în folosul comunităților locale ale unor zone de picnic/agrement, prin realizarea unei zone de relaxare dotată cu elemente de mobilier urban în Pădurea Gârboavele 

privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația pentru copii cu dizabilități „Mă bucur de viață” în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 

privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Băneasa de trecere a unor suprafețe de teren din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Local al Comunei Băneasa, județul Galați, în vederea implementării proiectului „Modernizare drumuri sătești și amenajare peisagistică, Comuna Băneasa, județul Galați” 

privind participarea Judeţului Galaţi la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2019 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Berești Meria de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Berești Meria și administrarea Consiliului Local al comunei Berești Meria în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 

privind aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2019 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale),conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

privind aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Județean Galați cu capital și/sau bunuri la funcționarea / dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022 

privind aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi  

privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Tecuci de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Tecuci și administrarea Consiliului Local al municipiului Tecuci în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați 

privind exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului competenţelor exercitate în prezent de Ministerul Educaţiei Naţionale privind palatele copiilor, cluburile copiilor şi cluburile sportive şcolare, la nivelul judeţului Galaţi