Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind modificarea anexelor Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 76 din 23 mai 2016 privind aprobarea monografiei economico-militare a judeţului Galaţi întocmită în anul 2016  

privind modificarea Hotărârii nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»  

-   privind aprobarea Actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în judeţul Galaţi, aprobat prin Anexa 2a Hotărȃrii nr. 179/22.12.2014 privind aprobarea contractului de delegare de gestiune si a tarifelor stabilite pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate  

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi  

-  privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 

-  privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii temporare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

-  privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019, a bugetului fondurilor externe nerambursabile şi estimările pe anii 2020-2022

-  privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022

-  privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor doctor ZANFIR Ilie

-  privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

-  privind aprobarea majorării valorii investiţiei „Parcare Supraetajată – Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” în vederea racordării la reţeaua electrică conform Avizului Tehnic de Racordare nr. 30501960948/27.02.2019 emis de SDEE Muntenia Nord

-  privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare în vederea sprijinirii desfăşurării activităţii unei structuri teritoriale a Comisiei în judeţul Galaţi

-  privind transformarea unor posturi din statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

-  privind aprobarea cooperării între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi în vederea organizării Concursului Naţional „Democraţie şi Toleranţă”, Galaţi, 30 iulie - 2 august 2019

-  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţii: Consolidare şi modernizare corp E – Bucătărie, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi.

-  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” str.Blaj nr.11A