Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare către U.A.T. Corod, afectată de calamităţi