În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014-2020”.
 
Afişat la data de 29 mai 2019.
 
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,
o persoane de contact: consilier Teodor Laura, consilier Ştirbu Anda;
o coordonate de contact:  telefon: 0236-302.513 şi tel/fax 0236-460.556.
 
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectele de acte administrative cu caracter normativ se înaintează în scris şi pot fi transmise:
prin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
la adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;
sau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 4.
 
Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 7 iunie 2019.