Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Societatea Română de Televiziune prin Studioul Teritorial de Televiziune Cluj, în vederea realizării programului „România Continuă – Proiect Dunărea”, etapa Galaţi  

privind aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Cerțești privind trecerea unui sector de drum din DJ 240A, în lungime de 936 m, respectiv de la km 13+464 la km 14+400, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Cerțești, în vederea modernizării 

privind aprobarea parteneriatului cu Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit pentru Nevăzători, Galați, ediția a II-a 

privind aprobarea Acordului Cadru de Cooperare între Consiliul Județean Galați şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România – filiala Galaţi 

privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori”, Galaţi,1-5 iunie 2019 

privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Congresului Internaţional de Matematică, ediţia a IX-a 

privind desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi 

privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 71/29.03.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 260/19.12.2017 privind însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară și care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi 

privind declararea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” ca obiectiv de utilitate publică de interes județean, în vederea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului în suprafaţă de 2.300 mp, categoria de folosință pajiști, aflat în extravilanul comunei Fârțănești, județul Galați, Tarla 124, Parcela 2701, Lot 2, CF nr. 102389, situat pe partea stângă a drumului județean DJ 255, între pozițiile kilometrice 44+125 – 44+250, aparținând domeniului public al județului Galați 

privind constatarea încetării Contractului de management nr. 2731/27.02.2019 pentru managementul interimar al Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 

privind stabilirea unor măsuri în vederea conducerii interimare a Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi 

privind stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi 

privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi 

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor, revizuit, pentru implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi, în perioada 2014 – 2020”