Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI/SF (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţii: „Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” str.Blaj nr.11A


Data publicarii: 28.06.2019
Observatii:
Continut:
click aici