Hotarârea nr. 3

 Privind: aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut-Dunăre

Hotarârea nr. 2

 Privind: aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarârea nr. 1

 Privindutilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

Hotarârea nr. 322

 Privind.actualizarea componenței Echipei Intersectoriale Locale (EIL), organism constituit pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Galați, în vederea prevenirii şi combaterii abuzurilor asupra copiilor, exploatării copiilor prin muncă şi a violenței în familie

Hotarârea nr. 321

 Privind.desemnarea şi validarea desemnării nominale a unui reprezentant al Consiliului Judeţean Galaţi în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

Hotarârea nr. 320

 Privind.acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluționari gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

Hotarârea nr. 319

 Privind.acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

Hotarârea nr. 318

 Privind.acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” unor revoluționari gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură, având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

Hotarârea nr. 317

 Privind.acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” revoluționarilor gălățeni care s-au remarcat în mod deosebit prin acte de bravură,

având calitatea de „luptător pentru victoria revoluției române din decembrie 1989 – luptător remarcat prin fapte deosebite”

Hotarârea nr. 316

 Privind.acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” cineastului și scriitorului Maximilian POPESCU (VELLA)

Hotarârea nr. 315

 Privind.acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Sergiu DUMITRESCU

Hotarârea nr. 314

 Privind.aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, în vederea realizării proiectului „O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi”

Hotarârea nr. 313

 Privind.aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

Hotarârea nr. 312

 Privind.privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru

realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”

Hotarârea nr. 311

 Privind.completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate,

precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Hotarârea nr. 310

 Privind.completarea Hotărârii nr. 231 din 22 octombrie 2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate,

precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Hotarârea nr. 309

 Privind.rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

Hotarârea nr. 308

 Privind.aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2019

Hotarârea nr. 307

 Privind.aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2020

Hotarârea nr. 306

 Privind.aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2020, în judeţul Galaţi

Hotarârea nr. 305

 Privind.stabilirea preţului mediu/tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2020

Hotarârea nr. 304

 Privind.continuarea, în anul 2020, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2020

Hotarârea nr. 303

 Privind.aprobarea Acordului între Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu de joacă situat în str. Regiment 11 Siret, nr. 7 bis, la Şcoala profesională specială P.P.Neveanu-Galaţi

Hotarârea nr. 302

 Privind.aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) în urma recalculării privind realizarea obiectivului de investiţie: Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf.Cuvioasa Parascheva Galaţi

Hotarârea nr. 301

 Privind.aprobarea Acordului între Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor ”

Hotarârea nr. 300

 Privind.aprobarea Acordului între Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasă Parascheva Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Creşterea Eficienţei Energetice a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Sf Cuvioasa Parascheva”

Hotarârea nr. 299

 Privind.aprobarea Acordului între Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Răsvan Angheluţă şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre ”

Hotarârea nr. 298

 Privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din Studiul de Fezabilitate şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „SPAŢIU DE JOACĂ

SITUAT IN STRADA REGIMENT 11 SIRET, NR. 7BIS LA ŞCOALA SPECIALĂ PP NEVEANU-GALAŢI ”, beneficiar Şcoala profesională specială Emil Gârleanu Galaţi.

Hotarârea nr. 297

 Privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

Hotarârea nr. 296

 Privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Hotarârea nr. 295

 Privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi, ca urmare a reorganizării instituţiei

Hotarârea nr. 294

 Privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

Hotarârea nr. 293

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului)

Hotarârea nr. 292

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)

Hotarârea nr. 291

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu)

Hotarârea nr. 290

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci (U.A.T. a municipiului Tecuci)

Hotarârea nr. 289

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)

Hotarârea nr. 288

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

Hotarârea nr. 287

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea)

Hotarârea nr. 286

 Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile socialeadministrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti )

Hotarârea nr. 285

Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

Hotarârea nr. 284

Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

Hotarârea nr. 283

Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

Hotarârea nr. 282

Privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârţăneşti (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)

Hotarârea nr. 281

Privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca)

Hotarârea nr. 280

Privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

Hotarârea nr. 279

Privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 84 din 27 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 5 iunie 2016, cu modificările și completările ulterioare

Hotarârea nr. 278

Privind:validarea mandatului de consilier judeţean al domnului CRISTOLOVEANU Ovidiu

Hotarârea nr. 277

Privind:aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Fundaţiei Medicale Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru anul 2019

Hotarârea nr. 276

Privind:rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

Hotarârea nr. 275

Privind:alocarea sumei de 1.405 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru prevenirea și combaterea lunecușului și înzăpezirii (achiziție de carburant)

Hotarârea nr. 274

Privind:aprobarea baremelor de dotare cu echipament, a duratelor de utilizare şi normativelor valorice de cheltuieli pentru materiale igienico-sanitare şi rechizite pentru persoanele adulte asistate în servicii de tip rezidenţial din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

Hotarârea nr. 273

Privind:realocarea între unităţile administrativ teritoriale a sumelor rămase neutilizate pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale din judeţul Galaţi pe anul 2019

Hotarârea nr. 272

Privind:premierea elevilor care au absolvit ciclul gimnazial la unități de învățământ din mediul rural și au obținut media peste 9,00 la admiterea în unitățile de învățământ vocațional în anul şcolar 2019-2020

Hotarârea nr. 271

Privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați

Hotarârea nr. 270

Privind:  modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

 

Hotarârea nr. 269

Privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»

Hotarârea nr. 268

Privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»

Hotarârea nr. 267

Privind: modificarea Hotărârii nr. 228 din 22 octombrie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

Hotarârea nr. 266

Privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019

Hotarârea nr. 265

Privind:  solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Fârțănești de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al comunei Fârțănești și administrarea Consiliului 

Local al comunei Fârțănești în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

Hotarârea nr. 264

Privind:  aprobarea numărului de autoturisme utilizate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi

Hotarârea nr. 263

Privind:  aprobarea instituirii dreptului de uz și servitute de trecere, în favoarea Societățiide Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala Galați, asupra terenului în suprafață de 25,10 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, situat în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, str. Brăilei nr. 177, mun. Galați

Hotarârea nr. 262

Privind: solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galaţi şi administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Pufan" Galaţi

Hotarârea nr. 261

Privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Ivești - Grivița (DJ 254)”

Hotarârea nr. 260

Privind: aprobarea Proiectului tehnic și a Detaliilor de execuție, privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE  TRANSPORT REGIONAL PE DRUMUL JUDEȚEAN DJ 242A’’

Hotarârea nr. 259

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii ”PODETE PENTRU ACCES LA PROPRIETĂȚI”

Hotarârea nr. 258

Privind: aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare şi Modernizare Corp E – Bucătărie Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

Hotarârea nr. 257

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”

Hotarârea nr. 256

Privind:  modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

Hotarârea nr. 255

Privind: modificarea statului de funcţii al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi 

Hotarârea nr. 254

Privind: aprobarea extinderii Programului IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, prin dotarea cu echipamente destinate efectivelor operative”

Hotarârea nr. 253

Privind:validarea mandatului de consilier judeţean al domnului NISTOR Costel–Adrian

Hotarârea nr. 252

Privind:constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului IARU Romulus–Lucian

Hotarârea nr. 251

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2020-2022

Hotarârea nr. 250

Privind: alocarea sumei de 2.600.200 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru situațiile de extremă dificultate

Hotarârea nr. 249

Privind: reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

Hotarârea nr. 248

Privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”

Hotarârea nr. 247

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 102 din 26 mai 2017 privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ȘI AMENAJARE MUZEUL ”CASA CUZA VODĂ” DIN GALAȚI

Hotarârea nr. 246

Privind: aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.09.2019

Hotarârea nr. 245

Privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020-2022

Hotarârea nr. 244

Privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Jorăști de trecere a unui sector de drum din DJ 251C, în lungime de 603 m, respectiv de la km 28+400 la km 29+003, din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați în domeniul public al județului Galați şi administrarea Consiliului Local al comunei Jorăști

Hotarârea nr. 243

Privind: acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 320 mp, situat în municipiul Galați, str. Dogăriei nr. 135, județul Galați

Hotarârea nr. 242

Privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

Hotarârea nr. 241

Privind: aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii privind realizarea obiectivului „LUCRĂRI DE REFACERE PODURI ŞI DRUMURI JUDEŢENE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE NATURALE 2018, JUDEŢUL GALAŢI”

Hotarârea nr. 240

Privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Reparații imobil str. Eroilor, nr. 7”, Municipiul Galați, Judeţul Galați

Hotarârea nr. 239

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiție: „Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi”

Hotarârea nr. 238

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico – economici, Proiectului Tehnic şi Detalii de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ PARȚIALĂ CU PANOURI UȘOARE NEPORTANTE SECȚIA RADIOTERAPIE DIN SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ ‘’SF. APOSTOL ANDREI’’ GALAŢI

Hotarârea nr. 237

Privind: aprobarea Studiului de Fezabilitate (SF) privind realizarea obiectivului de investiție: „Teren de sport cu suprafață sintetică‟, Școala gimnazială specială (Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, Municipiul Galați, Judeţul Galați

Hotarârea nr. 236

Privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate Spitalul Orăşenesc Târgu Bujor

Hotarârea nr. 235

Privind: aprobarea actualizării valorii lucrărilor cuprinse în Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi

Hotarârea nr. 234

Privind:aprobarea Proiectului Tehnic şi a Detaliilor de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiție: „Clădire didactică pentru plante tropicale”, Complexul Muzeal de Științele Naturii (Răsvan Angheluță) Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Municipiul Galați, Judeţul Galați

Hotarârea nr. 233

Privind:aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020

Hotarârea nr. 232

Privind:aprobarea Acordului dintre Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Municipiul Tecuci prin Consiliul Local al municipiului Tecuci privind derularea investiţiei „Închidere depozit neconform Rateș Tecuci”

Hotarârea nr. 231

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate, precum și a unor obligații și a cheltuielilor aferente proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”

Hotarârea nr. 230

Privind: modificarea Hotărârii nr. 113 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

Hotarârea nr. 229

Privind: aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului

Hotarârea nr. 228

Privind: modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

Hotarârea nr. 227

Privind: aprobarea „Planului de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi 2019-2023”

Hotarârea nr. 226

Privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi