Comisia de analizã privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrãri publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitecturã  

COMPONENŢÃ

  
1. Alexandru Adrian - Dãnuţ (ALDE) - preşedinte

   2. Trandafir Avram (PSD) - secretar
   3. Radu Valentin (PNL) 
   4. Cambanache Liliana (PSD) 
   5. Melinte Liviu - Ionuţ (PMP)

 

ATRIBUŢII 
 

a) urmãrirea îndeplinirii hotãrârilor Consiliului privind aprobarea şi realizarea lucrãrilor de construcţii şi reparaţii de interes public (respectarea documentaţiilor tehnico-economice aprobate, organizarea licitaţiilor pentru executarea lucrãrilor, asigurarea finanţãrii lucrãrilor de executat);
b) evaluarea şi estimarea necesarului de investiţii în infrastructura edilitarã;
c) promovarea mãsurilor şi lucrãrilor de conservare a monumentelor istorice şi de arhitecturã, de refacere şi protecţie a rezervaţiilor naturale;
d) analizarea modului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului (inventariere, gestionare, concesionare, închiriere, locaţie de gestiune, înstrãinare, schimburi, delimitare, partaje, acceptare de donaţie etc.);
e) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.