Comisia juridicã, pentru administraţie publicã localã, de respectarea drepturilor şi libertãţilor cetãţeneşti, de cooperare interinstituţionalã

COMPONENŢÃ

  
1. ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ
   2. ATANASIU Onuț–Valeriu
   3. CĂLUEAN Anghel–Costel
   4.ENACHE Mioara
   5. NAGGAR Andreea–Anamaria

 

ATRIBUŢII 

a) sprijinirea coordonãrii  activitãţii consiliilor locale din judeţul Galaţi în vederea realizãrii serviciilor publice de interes judeţean;
b) sprijinirea întocmirii regulamentelor de funcţionare a serviciilor publice judeţene;
c) sprijinirea acţiunilor de apãrare a drepturilor omului şi cetãţeanului, a libertãţii de conştiinţã, a libertãţii de exprimare;
d) asigurarea legãturilor cu cultele religioase care activeazã în judeţ;
e) sprijinirea acţiunilor de apãrare a ordinii şi liniştii publice, probleme de protecţie împotriva incendiilor, de protecţie civilã, de pazã a bunurilor persoanelor fizice şi juridice;
f) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.