Comisia pentru asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de agrement

COMPONENŢÃ

   1. Nechifor Alexandru (PSD) - preşedinte

   2. Rusu Georgiana-Iuliana (PSD) - secretar
   3. Grosu Constantin (PSD)  
   4. Gaiu Magdalena (PNL) 
   5. Cãluean Anghel-Costel (PNL)

 

ATRIBUŢII 

 

a) analizarea şi avizarea bugetului judeţului, la partea referitoare la învãţãmânt, sãnãtate, culturã, protecţie socialã, activitãţi sportive şi de agrement;
b) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind înfiinţarea de cãtre consiliu a unor instituţii social-culturale şi sanitare şi pentru asigurarea bunei lor funcţionãri;
c) sprijinirea acţiunilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi desfãşurare a activitãţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret;
d) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind ocrotirea sãnãtãţii populaţiei, asistenţa sanitarã, organizarea reţelei sanitare;
e) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activitãţile referitoare la problemele mamei şi copilului, protecţia bãtrânilor, protecţia persoanelor cu handicap;
f) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activitãţile care vizeazã învãţãmântul de toate gradele, problemele tineretului, activitatea sportivã, activitatea de petrecere a timpului liber şi de agrement;
g) urmãrirea activitãţii şi sprijinirea formelor asociative care au ca obiect de activitate ajutorarea minorilor, tinerilor şi vârstnicilor;
h) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activitãţile care vizeazã raporturile de muncã, şomajul, soluţionarea conflictelor de muncã, relaţiile cu sindicatele, protecţia socialã;
i) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.