Comisia pentru asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de agrement

COMPONENŢÃ

 1. NECHIFOR Alexandru - preşedinte
 2. ȘAPIRA Violeta - secretar
 3. ANTOFI Eugenia–Simona
 4. IȘFAN Dumitru

   

ATRIBUŢII 

 

 1. a) analizarea bugetului judeţului, în ceea ce priveşte învăţământul, sănătatea, cultura, protecţia socială, activităţile sportive şi de agrement;
 2. b) analizarea şi iniţierea de propuneri privind înfiinţarea de către consiliu a unor instituţii social-culturale şi sanitare şi pentru asigurarea bunei lor funcţionări;
 3. c) sprijinirea acţiunilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret;
 4. d) analizarea şi iniţierea de propuneri privind ocrotirea sănătăţii populaţiei, asistenţa sanitară, organizarea reţelei sanitare;
 5. e) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile referitoare la problemele categoriilor sociale defavorizate;
 6. f) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează învăţământul de toate gradele, problemele tineretului, activitatea sportivă, activitatea de petrecere a timpului liber şi de agrement;
 7. g) urmărirea activităţii şi sprijinirea formelor asociative care au ca obiect de activitate ajutorarea minorilor, tinerilor şi vârstnicilor;
 8. h) analizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează raporturile de muncă, şomajul, soluţionarea conflictelor de muncă, relaţiile cu sindicatele, protecţia socială;
 9. i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.