Comisia pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice

COMPONENŢÃ

1. Buturcã Octav (PSD) - preşedinte
2. Grosu Elena (PSD) - secretar
3. Hulea Angelu (PNL) 
4. Stan Ionel (PMP) 
5. Nãvãlici Ion (ALDE)ATRIBUŢII

a) studierea şi avizarea orientãrilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanã a localitãţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;
b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare urbanã a localitãţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a prevederilor legale;
c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a serviciilor de utilitate publicã;
d) sprijinirea acţiunilor derulate în agriculturã, printr-o susţinutã colaborare cu factorii cu atribuţii în consultanţã, implementare şi execuţie agricolã;
e) analizarea implementãrii sistemelor de colectare selectivã şi valorificarea deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice, prin constituirea parteneriatelor de tip public - privat;
f) studierea şi avizarea mãsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi, echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezãrilor umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante, gospodãrirea apelor;
g) studierea propunerilor fãcute de comune şi oraşe în vederea analizãrii şi adoptãrii de cãtre consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului înconjurãtor;
h) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.