Comisia pentru dezvoltare urbanã şi ruralã, agriculturã, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice

COMPONENŢÃ

1.  CONSTANDACHI Constantina
2. COSTEA Tudorel
3.GROSU Constantin
4. MĂNĂILĂ Valeriu
5. POPA OctavianATRIBUŢII

a) studierea şi avizarea orientãrilor generale privind organizarea şi dezvoltarea urbanã a localitãţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;
b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea programelor de organizare urbanã a localitãţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a prevederilor legale;
c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a serviciilor de utilitate publicã;
d) sprijinirea acţiunilor derulate în agriculturã, printr-o susţinutã colaborare cu factorii cu atribuţii în consultanţã, implementare şi execuţie agricolã;
e) analizarea implementãrii sistemelor de colectare selectivã şi valorificarea deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice, prin constituirea parteneriatelor de tip public - privat;
f) studierea şi avizarea mãsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi, echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezãrilor umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante, gospodãrirea apelor;
g) studierea propunerilor fãcute de comune şi oraşe în vederea analizãrii şi adoptãrii de cãtre consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului înconjurãtor;
h) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.