Comisia buget - finanţe, strategii, studii şi prognozã economico-socialã

COMPONENŢÃ

 1.    CAMBANACHE Liliana - preşedinte
 2.    GROSU Elena
 3.    BUŢURCĂ Octav - secretar
 4.    DIACONU Vasile
 5.    COSTACHE Andra-Mihaela
 6.    STAN Ionel
 7.    GASPAROTTI Florinel-Petru
     

 

ATRIBUŢII 

 1. a) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea elaborării de prognoze economice;
 2. b) analizarea programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului care vor fi supuse adoptării consiliului;
 3. c) analizarea modului în care se realizează programul şi prognozele de dezvoltare economico-socială a judeţului;
 4. d) studierea posibilităţilor înfiinţării de agenţi economici de interes judeţean;
 5. e) studierea, analizarea şi propunerea modului şi condiţiilor participării administraţiei publice judeţene la societăţile comerciale sau servicii publice de interes judeţean;
 6. f) pregătirea şi analizarea lucrărilor necesare aprobării de către consiliu a bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor subordonate;
 7. g) pregătirea şi analizarea lucrărilor necesare stabilirii de către consiliu a impozitelor şi taxelor judeţene, precum şi taxelor speciale;
 8. h) pregătirea şi analizarea lucrărilor necesare adoptării de către consiliu a contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
 9. i) alte acţiuni privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
 10. j) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.