Comisia buget - finanţe, strategii, studii şi prognozã economico-socialã

COMPONENŢÃ

   1. Sandu Viorica (PSD) - preşedinte
 
  2. Sandu Miticã (UNPR) - secretar 
   3. Iosif Iulian (PNL) 
   4. Nistor Costel Adrian (PMP) 
   5. Stoian Colaudiu-Codrin (PSD)
   6. Simbanu Ionicã (PNL) 
   7. Vlad Ionel (ALDE) 

 

ATRIBUŢII

 

a) studierea propunerilor fãcute de comune şi oraşe în vederea elaborãrii de prognoze economice;
b) pregãtirea şi avizarea pentru adoptarea de cãtre consiliu a programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socialã a judeţului;
c) analizarea modului în care se realizeazã programul şi prognozele de dezvoltare economico-socialã a judeţului;
d) studierea şi avizarea posibilitãţilor înfiinţãrii de agenţi economici de interes judeţean;
e) studierea şi avizarea modului şi condiţiilor participãrii administraţiei publice judeţene la societãţile comerciale, locaţia de gestiune sau servicii publice de interes judeţean;
f) studierea şi avizarea problemelor instituirii de norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societãţile comerciale subordonate consiliului;
g) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare aprobãrii de cãtre consiliu a bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor subordonate;
h) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare stabilirii de cãtre consiliu a impozitelor şi taxelor judeţene, precum şi taxelor speciale;
i) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare adoptãrii de cãtre consiliu a contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
j) alte acţiuni privind dezvoltarea economico-socialã a judeţului;
k) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.