Comisia buget - finanţe, strategii, studii şi prognozã economico-socialã

COMPONENŢÃ

   1.  DIACONU Vasile
 
  2.  IOSIF Iulian 
   3. SANDU Mitică
   4. STAN Ionel
   5. STANCIU Silvius
   6. STOIAN Claudiu–Codrin
   7. 

 

ATRIBUŢII

 

a) studierea propunerilor fãcute de comune şi oraşe în vederea elaborãrii de prognoze economice;
b) pregãtirea şi avizarea pentru adoptarea de cãtre consiliu a programelor şi prognozelor de dezvoltare economico-socialã a judeţului;
c) analizarea modului în care se realizeazã programul şi prognozele de dezvoltare economico-socialã a judeţului;
d) studierea şi avizarea posibilitãţilor înfiinţãrii de agenţi economici de interes judeţean;
e) studierea şi avizarea modului şi condiţiilor participãrii administraţiei publice judeţene la societãţile comerciale, locaţia de gestiune sau servicii publice de interes judeţean;
f) studierea şi avizarea problemelor instituirii de norme orientative pentru regiile autonome sau pentru societãţile comerciale subordonate consiliului;
g) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare aprobãrii de cãtre consiliu a bugetului propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor subordonate;
h) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare stabilirii de cãtre consiliu a impozitelor şi taxelor judeţene, precum şi taxelor speciale;
i) pregãtirea şi avizarea lucrãrilor necesare adoptãrii de cãtre consiliu a contului de încheiere a exerciţiului bugetar;
j) alte acţiuni privind dezvoltarea economico-socialã a judeţului;
k) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.