Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerialã localã, judeteanã, regionalã şi europeanã

COMPONENŢÃ

1. Bãlan Viorel (UNPR) - preşedinte  
2. Palade Cãtãlin (PSD) - secretar
3. Gogoncea Lilion-Dan (PSD) 
4. Stefan Ion (PNL) 

5. Butunoiu Dorin - PRU 
 

ATRIBUŢII

a) preluarea propunerilor din comune şi oraşe pentru a elabora programe integrate de dezvoltare;
b) colaborarea cu instituţii publice, instituţii neguvernamentale, societãţi comerciale şi altele în vederea elaborãrii strategiilor privind proiectele de dezvoltare economicã localã, judeţeanã şi regionalã;
c) participarea la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea localã, judeţeanã şi regionalã, în colaborare cu partenerii zonali;
d) participarea prin parteneriat, la elaborarea programelor sectoriale, în vederea finanţãrii şi aplicãrii lor, prin atragerea de fonduri;
e) elaborarea de proiecte şi strategii privind participarea consiliului judeţului la acţiuni, manifestãri, programe, schimburi la nivel internaţional, referitoare la:
- formare de personal;
- promovarea de proiecte economice;
- învãţãmânt, culturã, sãnãtate şi altele.
f) promovarea de noi acorduri de colaborare;
g) studierea posibilitãţilor de înfiinţare a unor societãţi comerciale, asociaţii, agenţii, activitãţi în scopul executãrii unor lucrãri de interes judeţean, cu capital social constituit prin aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi fizice;
h) preluarea propunerilor formulate de autoritãţile administraţiei publice locale şi elaborarea de programe integrate de dezvoltare, urmãrind creşterea capacitãţii de absorbţie a fondurilor alocate;
i) alte activitãţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizãri în domeniu.