privind alocarea sumei de 1.049 mii lei din fondul de rezervă bugetară pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de căderile masive de zăpadă şi de viscol în unele unităţi administrativ-teritoriale şi a sumei de 300 mii lei pentru desfăşurarea alegerilor locale la cap. 54.02 Alte servicii publice generale – buget propriu Consiliul Judeţului Galaţi

 

Data sedintei: 30.05.2012
Data publicarii: 31.05.2012
Observatii:
Continut:
click aici