STRATEGIA PENTRU îMPÃDURIRI 2013 - 2016

Hotãrârea nr.159/2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021
 

Hotãrârea nr.263/26.02.2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, pentru perioada 2013 - 2020
 

Hotãrârea nr.79/23.05.2016 privind modificarea Hotărârii nr.217/2012 a Consiliului Judeţului Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Hotãrârea nr.217/29.11.2012 privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.05.2013-30.06.2019

Hotãrârea nr.171/23.03.2009 privind aprobarea Strategiei judetene privind accelerarea dezvoltãrii serviciilor de utilitãti publice

Hotãrârea nr.96/25.06.2014 avizarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi 2011 - 2020  şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog Galaţi în perioada 2014 - 2016

PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR