Serviciul Regional Apã GalaţiAsociaţia de Dezvoltarea Intercomunitarã Serviciul Regional Apã Galaţi este înscrisã cu numãrul 21 bis la data de 23.07.2010 în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecãtoriei Galaţi.

 

Contact :

Str. Tecuci, nr.5, Bl.V2, parter, Galati; CIF 23765096
Tel/Fax. 0336-802769 ; mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Asociaţia are 44 de membri:

• Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi;

• Municipiul Galaţi, prin Consiliul Local al municipiului Galaţi;

• Municipiul Tecuci, prin Consiliul Local al municipiului Tecuci;

• Oraşul Târgu Bujor, prin Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor;

• Oraşul Bereşti, prin Consiliul Local al oraşului Bereşti;

• Comuna Bãlãbãnesti, prin Consiliul Local al comunei Bãlãbãnesti;

• Comuna Bãlãşeşti, prin Consiliul Local al comunei Bãlãşeşti;

•Comuna Bãneasa, prin Consiliul Local al comunei Bãneasa;

•Comuna Bãleni, prin Consiliul Local al comunei Bãleni;

• Comuna Barcea, prin Consiliul Local al comunei Barcea;

• Comuna Bereşti Meria, prin Consiliul Local al comunei Bereşti Meria;

• Comuna Brãhãşeşti, prin Consiliul Local al comunei Brãhãşeşti;

• Comuna Braniştea, prin Consiliul Local al comunei Braniştea;

• Comuna Buciumeni, prin Consiliul Local al comunei Buciumeni;

• Comuna Cavadinesti, prin Consiliul Local al comunei Cavadinesti;

• Comuna Corni, prin Consiliul Local al comunei Corni;

• Comuna Cosmeşti, prin Consiliul Local al comunei Cosmeşti;

• Comuna Cuca, prin Consiliul Local al comunei Cuca;

• Comuna Cudalbi, prin Consiliul Local al comunei Cudalbi;

• Comuna Cuza-Vodã, prin Consiliul Local al comunei Cuza-Vodã;

• Comuna Drãgãneşti, prin Consiliul Local al comunei Drãgãneşti;

• Comuna Fundeni, prin Consiliul Local al comunei Fundeni;

• Comuna Ghidigeni, prin Consiliul Local al comunei Ghidigeni;

• Comuna Griviţa, prin Consiliul Local al comunei Griviţa;

• Comuna Independenţa, prin Consiliul Local al comunei Independenţa;

• Comuna Iveşti, prin Consiliul Local al comunei Iveşti;

• Comuna Jorãşti, prin Consiliul Local al comunei Jorãşti;

• Comuna Lieşti, prin Consiliul Local al comunei Lieşti;

• Comuna Mãstãcani, prin Consiliul Local al comunei Mãstãcani;

• Comuna Matca, prin Consiliul Local al comunei Matca;

• Comuna Movileni, prin Consiliul Local al comunei Movileni;

• Comuna Nicoreşti, prin Consiliul Local al comunei Nicoreşti;

• Comuna Pechea, prin Consiliul Local al comunei Pechea;

• Comuna Piscu, prin Consiliul Local al comunei Piscu;

• Comuna Rãdeşti, prin Consiliul Local al comunei Rãdesti;

• Comuna Slobozia Conachi, prin Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi;

• Comuna Smârdan, prin Consiliul Local al comunei Smârdan;

• Comuna Suceveni, prin Consiliul Local al comunei Suceveni;

• Comuna Şendreni, prin Consiliul Local al comunei Şendreni;

• Comuna Tudor Vladimirescu, prin Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu;

• Comuna Umbrãreşti, prin Consiliul Local al comunei Umbrãreşti;

• Comuna Valea Mãrului, prin Consiliul Local al comunei Valea Mãrului;

• Comuna Vârlezi, prin Consiliul Local al comunei Vârlezi;

• Comuna Vlãdeşti, prin Consiliul Local al comunei Vlãdeşti;

 

Prin semnarea Actului Constitutiv, asociaţii îşi exprimã voinţa de a se asocia în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara Serviciul Regional Apã Galaţi, propunându-şi ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de alimentare cu apã şi canalizare pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judeţului Galaţi şi furnizarea în comun a Serviciilor sub autoritatea fiecãrei Autoritãţi Locale.

 

Forma de gestiune este gestiunea indirectã, prin delegarea unei pãrţi din sarcinile şi responsabilitãţile legate de Servicii printr-un Contract de Delegare a gestiunii serviciilor pe termen lung, cãtre un operator comun unic care sã fie o societate comercialã înfiinţatã de Pãrţi în acest scop sau desemnatã de pãrţi conform legislaţiei în vigoare (Operatorul).

 

 

Obiectivele Asociaţiei:

• sã încheie contractul de delegare cu operatorul în numele şi pe seama asociaţilor care vor avea împreunã calitatea de delegatar;

• sã exercite drepturile specifice de control şi informare privind operatorul;

• sã aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului;

• sã monitorizeze executarea contractului de delegare;

• sã identifice şi sã propunã orice acţiuni vizând realizarea obiectivelor Asociaţilor în legãturã cu Serviciul.

 

În prezent: A.D.I. Serviciul Regional Apã Galaţi sprijinã Operatorul Regional S.C. Apã Canal S.A. Galaţi în demersurile privind accesarea de fonduri europene prin axa prioritarã I.

 

Ce urmeazã: Realizarea proiectului Reabilitarea şi Extinderea Infrastructurii de Apã şi Apã Uzatã în Judeţul Galaţi.

 

Conducerea Asociaţiei este asiguratã de Adunarea Generalã a Asociaţiei şi de cãtre Consiliul Director al acesteia.

 

Membrii Adunãrii  Generale sunt:

• dl. Costel Fotea, în calitate dePreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;

• dl. Marius Humelnicu numit de Consiliul Local al municipiului Galaţi;

• dl. Ioniţã Florian numit de Consiliul Local al municipiului Tecuci;

• dl. Vasile Chirinciuc numit de Consiliul Local al oraşului Târgu Bujor;

• dl. Marius Cãtãlin Dandeş numit de Consiliul Local al oraşului Bereşti;

• dl. Grigore - Vasilicã Neamţu numit de Consiliul Local al comunei Bãlãbãneşti;

• dl. Paul Cezar Maftei - Vasilicã Neamţu numit de Consiliul Local al comunei Bãlãşeşti;

• dl. George - Aurelian Ghache numit de Consiliul Local al comunei Bãneasa;

• dl. Licã Oprea numit de Consiliul Local al comunei Bãleni;

• dl. Tiberiu Popa numit de Consiliul Local al comunei Barcea;

• dl. Georgicã Onu numit de Consiliul Local al comunei Bereşti Meria;

• dl. Mircea Dumitru numit de Consiliul Local al comunei Brãhãşeşti;

• dl. Marian Palade numit de Consiliul Local al comunei Braniştea;

• dl. Liviu Rãdulescu numit de Consiliul Local al comunei Buciumeni;

• dl. Romulus - Giani Bujoreanu numit de Consiliul Local al comunei Cavadinesti;

• dl. Vasile Prodan numit de Consiliul Local al comunei Corni;

• dl. Iancu Ţuchel numit de Consiliul Local al comunei Cosmeşti;

• dl. Mihãiţã Vlad numit de Consiliul Local al comunei Cuca;

• dl. Stefan Drugan numit de Consiliul Local al comunei Cudalbi;

• dl. Dãnuţ Codrescu numit de Consiliul Local al comunei Cuza-Vodã;

• d-na Angela Condrache numitã de Consiliul Local al comunei Drãgãneşti;

• d-na Lãcrãmioara Mia Ojoc numitã de Consiliul Local al comunei Fundeni;

• d-na Valeriu Gabriel Hasan numit de Consiliul Local al comunei Ghidigeni;

• dl. Niţã Chebac numit de Consiliul Local al comunei Griviţa;

• dl. Viorel Tãrbuc numit de Consiliul Local al comunei Independenţa;

• dl. Cornel Hamza numit de Consiliul Local al comunei Iveşti;

• dl. Dãnuţ Tofan numit de Consiliul Local al comunei Jorãşti;

• dl. Iulian Boţ numit de Consiliul Local al comunei Lieşti;

• dl. Dãnut Ilie  numit de Consiliul Local al comunei Mãstãcani;

• dl. Gheorghiţã Borza numit de Consiliul Local al comunei Matca;

• dl. Marian Moisã numit de Consiliul Local al comunei Movileni;

• dl. Aurel Bãlan numit de Consiliul Local al comunei Nicoreşti;

• d-na Diana - Nicoleta Ionaşcu numitã de Consiliul Local al comunei Pechea;

• dl. Ştefan Vlad numit de Consiliul Local al comunei Piscu;

• dl. Ionel Popoiu numit de Consiliul Local al comunei Rãdeşti;

• d-na Anişoara Stanciu numitã de Consiliul Local al comunei Slobozia Conachi;

• dl. Costicã Stroea numit de Consiliul Local al comunei Smârdan;

• dl. Marian Mitrofan numit de Consiliul Local al comunei Suceveni;

• d-na Zamfira Burlacu numitã de Consiliul Local al comunei Sendreni;

• d-na Polodeanu Sãndiţa numitã de Consiliul Local al comunei Tudor Vladimirescu;

• dl. Paraschiv Stoica numit de Consiliul Local al comunei Umbrãreşti.

• dl. Narciza Mitruţ numitã de Consiliul Local al comunei Valea Mãrului

• dl. Ştefan Patriche numit de Consiliul Local al comunei Vârlezi

• dl. Eracli Drujescu numit de Consiliul Local al comunei Vlãdeşti

 

Consiliul Director:

• dl. COSTEL FOTEA, PREŞEDINTE;

• dl. Marius Humelnicu, membru;

• dl. Cornel Hamza, membru;

• dl. Iulian Boţ, membru;

• dl. Costicã Stroea, membru;

• dl. Ionel Popoiu, membru;

• dl. Ioniţã Florian, membru.

 

DECLARATIE DE ADERARE

PLAN DE INTEGRITATE