Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat versiunile aprobate ale Planurilor Teritoriale pentru o Tranziție Justă în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Mureș, Prahova și Galați.

 
Obiectivul general al planurilor teritoriale de tranziție justă este de a proteja populația și economia județului în contextul provocărilor tranziției la neutralitatea climatică și de a favoriza valorificarea deplină oportunităților de dezvoltare create de parcursul către o economie cu emisii reduse. Aceste documente strategice vor sta la baza elaborării Programul Operațional Tranziția Justă 2021-2027. 

 

Mecanismul pentru o tranziție justă se va axa pe regiunile și sectoarele cele mai afectate de tranziție, având în vedere dependența lor de combustibilii fosili, sau procesele industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră.

 

Documentele sunt publicate aici: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/