ANUNŢ PRIVIND SUSPENDAREA DERULĂRII  PROCEDURILOR DE CONCURS..... citeste

 Dispozitia nr.268/18.05.2020  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI titular al proiectului „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare,...... citeste

U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI prin CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI, titular al „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Galați“, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu..,...... citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la 31 ianuarie 2020  citeste..

„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI prin CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI, titular al „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Galați“, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.,...... citeste

 Dispozitia nr.253/29.04.2020  privind prelungirea aplicării pȃnă la data de 15 mai 2020 a Dispoziției Preşedintelui nr. 200 din 11 martie 2020 privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Județean Galați pentru limitarea răspȃndirii infecțiilor de natură virală cu virusul COVID-19

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului Strategic Instituţional al Consiliului Judeţean Galaţi pentru perioada 2020-2023 elaborat în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiţii integrate şi complementare CARIC”, SMIS 126291.

 

Afişat la data de 29 aprilie 2020.

 

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP: persoană de contact consilier Teodor Laura, telefon 0236-302.513.

 

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

  • prin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  • la adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;
  • sau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 8 mai 2020. 

 

 

,,Consiliul Judeţean Galaţi anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 433/22.06.2017 pentru proiectul “Parcare supraetajată – Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei”,...... citeste

U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, titular al proiectului “AMENAJARE SALĂ DE SPECTACOLE”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului de către A.P.M. Galați...... citeste