„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA DRUMULUI INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT REGIONAL PE TRONSONUL FUNCȚIONAL DE INTERES JUDEȚEAN: DN 24D – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25”.. citeste

„CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI titular al proiectului „ EXECUTAREA UNUI PUȚ FORAT LA ADÂNCIMEA DE 150 M PENTRU SUPLIMENTAREA SURSELOR DE ALIMENTARE CU APĂ A UNITĂȚII MEDICO-SOCIALE GĂNEȘTI, LOCALITATEA GĂNEȘTI, COMUNA CAVADINEȘTI, JUDEȚUL GALAȚI” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare.. citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul IlI al anului 2021 citeste..

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finan-țate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes judeţean, inclusiv variante ocolitoare şi/sau drumuri de legatură, infrastructură şi servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenţial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere şcolare)... citeste

 Dispozitia nr.353/11.08.2021  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

 Dispozitia nr.400/11.10.2021  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul COVID–19

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL GALAȚI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI, titulară a Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2021-2028, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Strategiei la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu... citeste

Unitatea Administrativ Teritorială JUDEȚUL GALAȚI, prin CONSILIUL JUDEȚEAN GALAŢI, titulară a Strategiei de dezvoltare a județului Galați 2021-2028, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Strategiei la APM Galaţi, în vederea obţinerii avizului de mediu.... citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul Il al anului 2021 citeste..

In temeiul art. 47 alin(5) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscalã, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam faptul cã a fost emis actul administrativ-fiscal pentru debitoarea CHIRNOAGA CARMEN, cu domiciliul în jud. Galați,  .... citeste