În cadrul proiectului cu titlul "SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE", Consiliul Judeţului Galaţi achiziţioneazã: SERVICII DE PUBLICITATE (CPV 79341000-6).

1. CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reparaţii podeţ pe DJ 242D, km 15+300, comuna Suceveni, judeţul Galaţi”, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre APM Galaţi în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suceveni, satul Suceveni, judeţul Galaţi.

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul...

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reparaţii pod din beton armat pe DJ 242B la km 30 + 974 în localitatea Balinteşti, comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi”,

1. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI – Direcţia Drumuri, Poduri şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publicã, anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reparaţii podeţ pe DJ 242D, km 15 + 300, comuna Suceveni, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suceveni, judeţul Galaţi.

Consiliul Judeţului Galaţi anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reparaţii pod din beton armat pe DJ 242 B la km 30 + 974 în localitatea Balinteşti, comuna Bereşti Meria, judeţul Galaţi”,

1. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare DJ 255, km 28 + 000 – 29 + 000, km 32 + 000 – 35 + 000, Rediu-Cuca, judeţul Galaţi”, propus a fi amplasat în comunele Rediu şi Cuca, judeţul Galaţi.RAPORT DE MEDIU - PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR 
(pag.1-71 şi pag.72-148)
PLANUL JUDETEAN DE GESTIONARE A DESEURILOR PENTRU JUDETUL GALATI
(pag.1-90, pag.91-186 şi Anexe: 1, 2, 3, 4)