În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi aduce la cunoştinţă publică faptul că se iniţiază procedura de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

 Afişat la data de 17 aprilie 2020.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP,

  • persoană de contact: consilier Teodor Laura;
  • coordonate de contact: telefon: 0236-302.513 şi tel/fax 0236-460.556.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act administrativ cu caracter normativ supus consultării publice se înaintează în scris şi pot fi transmise:

  • prin poşta electronică, către contul de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;
  • la adresa poştală a Consiliului Judeţean Galaţi: Municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800.119;
  • sau se pot depune direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, la sediul din strada Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 3.

 

  Termenul limită până la care se pot înregistra propuneri este data de 26 aprilie 2020. 

 

 Dispozitia nr.200/11.03.2020  privind implementarea unor măsuri în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi pentru limitarea răspândirii infecţiilor de natură virală cu virusul  COVID–19

„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI, titular al proiectului “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, ... citeste

„U.A.T. JUDEȚUL GALAȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “PAVILION PEDIATRIE ȘI MODERNIZARE SPITAL ORĂȘENESC TÂRGU BUJOR”, propus a fi amplasat în orașul Târgu Bujor, str. General Eremia Grigorescu nr. 97, Cvartal 30, Parcela 289, județul Galați 
... citeste

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunță publicul interesatasupra deciziei A.P.M. Galați privind actualizarea acordului de mediu nr. 08 din 19.12.2019 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în  Județul Galați”, propus a se realiza în județul Galați ... citeste

JUDEȚUL GALAȚI PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Reabilitare și modernizare drumuri județene – lucrări reabilitare și modernizare sectoare drum județean DJ 251”... citeste

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, astăzi 22 ianuarie 2020 se aduce la cunoştinţă publică documentul “Proiectul de buget local al Judeţului Galaţi pe anul 2020”.

„CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de revizuire  a Acordului de mediu nr. 08/19.12.2019 pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați”, propus a fi amplasat în județul Galați... citeste

JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetelor locale la 31 decembrie 2019
citeste..