JUDETUL GALATI - Indicatori cu privire la executia bugetului local pentru trimestrul al Il-a al anului 2022 ...citeste