Unitatea Administrativ Teritoriala Judelul Galati în calitate de beneficiar, implementeaze proiectul,,Acces la educație în mediul online în contextul crizei sanitare Covid 19 în unitilile de învățământ special din județul Galați" - cod SMIS 144169 în parteneriat cu școala Gimnazială Specială "Constantin Pufan'' Galali, Liceul Tehnologic "Simion  Mehedinți", Școala Profesională Specială "Emil Gârleanu" Galați", Școala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu" Tecuci... citeste