„CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI anunţă publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului revizuit și a Studiului de evaluare adecvată revizuit pentru proiectul “Sistem de management intregrat al deșeurilor în județul Galați”, propus a se realiza în Județul Galați.,...... citeste