În cadrul proiectului cu titlul "SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE", Consiliul Judeţului Galaţi achiziţioneazã: SERVICII DE AUDIT (CPV79212000-3).
Informaţii suplimentare la tel. 0236/411.146.


1. Autoritate Contractantã Consiliul Judeţului Galati, cu sediul in Galati, str. Eroilor, nr. 7, tel./fax, 0236/411.146, cod fiscal 3127476.

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii de audit – Achiziţie directã, în conformitate cu art. 19 din OUG nr. 34/2006 actualizatã.

 

3.Valoarea estimatã a serviciilor: 20.000 lei fãrã TVA, conform Bugetului proiectului.

 

4. Durata contractului – 31.05.2012

 

5. Plata serviciilor se va efectua în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de cãtre prestator.

 

6. Ofertele vor fi întocmite cu respectarea specificaţiilor din Caietul de sarcini.

 

7. Ofertele se vor depune la Registratura Consiliului Judeţului Galaţi, din str. Eroilor nr. 16, pânã cel târziu data de 26.01.2011, ora 10.00.

 

8. Caietul de sarcini se aflã în documentul ataşat prezentului anunţ.

Caiet sarcini audit