În cadrul proiectului cu titlul "SALVAŢI ARIA PROTEJATÃ PÃDUREA GÂRBOAVELE", Consiliul Judeţului Galaţi achiziţionează: Servicii de consultanţã pentru elaborarea, dezbaterea si avizarea Planului de management.
Informaţii suplimentare la tel 0236/411.146, pe site-ul www.e-licitatie.ro (Anunţ de participare nr. 113280/22.12.2010)
 

1. Autoritate Contractantã Consiliul Judeţului Galati, cu sediul in Galati, str. Eroilor, nr. 7, tel./fax, 0236/411.146, cod fiscal 3127476.

 

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii – licitatie deschisă, în coformitate cu art.73-80 din OUG nr. 34/2006 actualizatã.

 

3.Valoarea estimatã a serviciilor: 549.718 lei fãrã TVA, conform Bugetului proiectului.

 

4. Data de depunere a ofertelor : 04.02.2011, ora 10.00

 

5. Data de deschidere a ofertelor : 04.02.2011, ora 11.00, la sediul Consiliului Judeţului Galaţi din Bloc Cristal etaj 1

 

6. Durata contractului – 31.10.2011

 

7. Serviciile de publicitate constau în elaborarea, dezbaterea şi avizarea Planului de management.

 

8. Documentaţia de atribuire se aflã ataşatã la prezentul anunţ.

 

 


DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE