1. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI – Direcţia Drumuri, Poduri şi Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publicã, anunţã publicul interesat asupra depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reparaţii podeţ pe DJ 242D, km 15 + 300, comuna Suceveni, judeţul Galaţi, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Suceveni, judeţul Galaţi.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regiment 11 Siret nr. 2 şi la sediul Consiliului Judeţului Galaţi din Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, în zilele de luni – vineri, între orele 900 şi 1400.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Galaţi”.

2. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reabilitare DJ 255, km 28 + 000 – 29 + 000, km 32 + 000 – 35 + 000, Rediu-Cuca, judeţul Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat, propus a fi amplasat în comunele Rediu şi Cuca, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmgl.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 06.08.2010.
 

3. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Modernizare DJ 242H, km 15 + 400 – 17 + 200, satul Zãrneşti, comuna Jorãşti, judeţul Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mai sus menţionat, propus a fi amplasat în sat Zãrneşti, comuna Jorãşti, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmgl.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 06.08.2010.
 

4. „CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI, titular al proiectului „Reabilitare DJ 261A Scînteieşti-Frumuşiţa, judeţul Galaţi, anunţã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus menţionat, propus a fi amplasat în comunele Scînteieşti şi Frumuşiţa, judeţul Galaţi.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul A.P.M. Galaţi din Galaţi, str. Regimentul 11 Siret, nr. 2, în zilele luni – vineri, între orele 900 şi 1400, precum şi la urmãtoarea adresã de internet: www.apmgl.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii / observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicãrii prezentului anunţ, pânã la data de 06.08.2010
.