16 | 10 | 2018
Proiecte în derulare la nivelul judetului Galati


PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 3 - SPRIJINIREA TRANZIŢIEI CÃTRE O ECONOMIE CU EMISII SCÃZUTE DE CARBON

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 3.1 - SPRIJINIREA EFICIENŢEI ENERGETICE, A GESTIONÃRII INTELIGENTE A ENERGIEI ŞI A UTILIZÃRII ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE ÎN INFRASTRUCTURILE PUBLICE, INCLUSIV ÎN CLÃDIRILE PUBLICE ŞI ÎN SECTORUL LOCUINŢELOR

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã "Sf. Apostol Andrei" Consiliul Judeţean Galaţi / Direcţia de Sãnãtate Publicã a Judeţului Galaţi

Valoare totalã: 69.266.507,44 lei

Valoare eligibilã: 41.483.352,21 lei Grant: 40.653.685,17 lei Cofinantare: 829.667,04 lei

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Consiliul Judeţean Galaţi

Valoare totalã: 898.452,07 lei

Valoare eligibilã: 487.881,22 lei Grant: 478.123,60 lei           Contribuţia proprie a UAT Judeţul Galaţi: 420.328,47 lei


COMISIA EUROPEANA - DIRECTIA GENERALÃ DE COMUNICARE - APEL DE PROPUNERI DE PROIECTE COMM/BUC/ED/2018-2020
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Centrul Europe Direct Galati Consiliul Judeţean Galaţi

Bugetul total: 40.025 Euro
Grant: 20.025 Euro
Cofinantare: 20.000 Euro

 


PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 6 - ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 6.1 - STIMULAREA MOBILITĂŢII REGIONALE PRIN CONECTAREA NODURILOR SECUNDARE ŞI TERŢIARE LA INFRASTRUCTURA TEN-T, INCLUSIV A NODURILOR MULTIMODALE
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251) UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Matca, UAT Comuna Valea Mărului, UAT Comuna Cudalbi, UAT Comuna Schela şi UAT Comuna Smârdan

Valoare totală: 68.268.649,74 lei

Valoare eligibilă: 68.268.649,74 lei
Grant: 66.903.276,75 lei
Contribuţie proprie: 1.365.372,99 lei
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni - Barcea UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Nicoreşti, UAT Comuna Cosmeşti şi UAT Comuna Movileni

Valoare totală: 42.635.062,37 lei

Valoare eligibilă: 42.585.974,87 lei
Grant: 41.734.255,37 lei
Contribuţie proprie: 900.807,00 lei
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Târgu Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242) UAT Judeţul Galaţi / UAT Comuna Vârlezi, UAT Oraşul Târgu Bujor, UAT Comuna Măstăcani, UAT Comuna Fîrţăneşti şi UAT Comuna Folteşti

Valoare totală: 72.206.493,07 lei

Valoare eligibilă: 69.335.151,94 lei
Grant: 67.948.448,90 lei
Contribuţie proprie: 4.258.044,17 lei

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ 5 – ÎMBUNĂTĂŢIREA MEDIULUI URBAN ŞI CONSERVAREA, PROTECŢIA ŞI VALORIFICAREA DURABILĂ A PATRIMONIULUI CULTURAL

PRIORITATEA DE INVESTIŢII 5.1 – CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI CULTURAL
 

Titlu proiect Aplicant

Valoare proiect

Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 3.452.821,32 lei

Valoare eligibilă: 3.224.009,79 lei
Grant: 3.159.529,59 lei
Contribuţie proprie: 293.291,73 lei
Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi UAT Judeţul Galaţi

Valoare totală: 2.669.239,77 lei

Valoare eligibilă: 2.513.920,50 lei            Grant: 2.463.642,09 lei Contribuţie proprie: 205.597,68 lei

 

 

 
Cauta in site