14 | 12 | 2019
proiecte implementate

Pag.1

 

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL "CRESTEREA COMPETITIVITÃTII ECONOMICE"
AXA III "TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC"
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 "DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE"
OPERATIUNEA 1 "SUSTINEREA IMPLEMENETÃRII DE SOLUTII DE E-GUVERNARE SI ASIGURAREA CONEXIUNII LA BROADBAND, ACOLO UNDE ESTE NECESAR"

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Administrație pentru cetățeni – servicii eficiente și de calitate Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Barcea, Braniştea, Cuca, Drăgăneşti, Gohor, Griviţa, Lieşti, Poiana, Priponești, Rediu, Schela, Smârdan, Smulţi, Suceveni şi Șendreni

Bugetul total: 6.668.317,00 lei
Grant:6.458.328,34 lei
Cofinantare: 209.988,66 lei

e-Galați, servicii publice pentru cetățeni Consiliul Judeţului Galaţi / Consiliile locale din Galaţi, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Cavadineşti, Costache Negri, Cuza Vodă, Fundeni, Independența, Jorăști, Măstăcani, Nămoloasa, Piscu, Rădeşti, Tudor Vladimirescu, Tuluceşti şi Vârlezi

Bugetul total: 6.686.693,80 lei
Grant:6.552.959,92 lei
Cofinantare: 133.733,88 lei

Servicii publice electronice pentru o administrație eficientã în judetul Galați Consiliul Județului Galaţi / Consiliile locale din Bãleni, Beresti, Beresti - Meria, Cosmesti, Cudalbi, Fîrtãnesti, Frumusita, Ivesti, Oancea, Scînteiesti, Tîrgu Bujor, Umbrãresti, Valea Mãrului, Vînãtori, Vlãdesti

Bugetul total: 6.314.607 lei
Grant:6.237.851 lei
Cofinantare: 76.756 lei

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL "MEDIU" 2007-2013
AXA PRIORITARàIV –  IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGEMENT PENTRU PROTECŢIA NATURII, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃŢII ŞI REŢELEI NATURA 2000 – SOLICITAREA DE PROIECTE 5/2012

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Conservarea biodiversităţii în Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi

C. J. Galaţi

Buget total: 1.484.913,33 lei

Cofinanţare: 0 lei


PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 1 - SPRIJINIREA DEZVOLTARII DURABILE A ORASELOR - POLI URBANI DE CRESTERE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 1.1 - PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANÃ, SUBDOMENIUL POLI DE DEZVOLTARE URBANÃ, DAT FIIND FAPTUL CA ACEASTA PROPUNERE DE PROIECT SE AFLÃ INCLUSÃ ÎN PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Centrul Multicultural Dunãrea de Jos, str. Domneascã nr. 91, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi Consiliul Judeţului Galaţi

Bugetul total: 6.886.964,16 lei
Cofinanţare -2.767.547,88 lei
Grant:4.119.416,28 lei

 


PROGRAMUL OPERATIONAL COMUN ROMÂNIA - UCRAINA - MOLDOVA 2007 - 2013
PRIORITATEA 1 "CÃTRE O ECONOMIE MAI COMPETITIVÃ A ZONEI DE FRONTIERÃ"
MÃSURA 1.1. "ÎMBUNÃTÃTIREA PRODUCTIVITÃTII SI COMPETITIVITÃTII REGIUNILOR URBANE SI RURALE PRIN MUNCA PESTE GRANITE"

 

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Mediul de afaceri – promovare şi dezvoltare sustenabilă Consiliul Judeţului Galaţi / Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi / Consiliul Raional Cahul / Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul / Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odessa / Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos” Ismail

Buget total: 172.699 euro
  Grant: 149.316,90 euro
Cofinantare: 9.840 euro

 

 

Pag.2

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.3 ÎMBUNÃTÃTIREA DOTÃRII CU ECHIPAMENTE A BAZELOR OPERATIONALE PENTRU INTERVENTII ÎN SITUATII DE URGENTÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunãtãţirea capacitãţii şi calitãţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţã, acordarea asistenţei medicale de urgenţã şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Est Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitarã Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţã

Buget total: 51.514.560 lei
Cofinanţare totalã: 10.817.120 lei
Cofinanţare Consiliul Judeţului Galaţi: 1.617.381 lei
Grant: 40.697.440 lei

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013
AXA PRIORITARà5 - DEZVOLTAREA DURABILA SI PROMOVAREA TURISMULUI

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.3: PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC SI CREAREA INFRASTRUCTURII NECESARE, IN SCOPUL CRESTERII ATRACTIVITATII ROMANIEI CA DESTINATIE TURISTICA

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Circuit turistic muzeal în județul Galați Consiliul Judeţului Galaţi

Bugetul total: 889.522,50 lei
Cofinanţare: 19.271,84 lei
Grant:698.928,16 lei
Valoare TVA: 171.322,50 lei 
                        
 

   PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL DE MEDIU 2007-2013
AXA PRIORITARÃ 4 - IMPLEMENTAREA SISTEMELOR ADECVATE DE MANAGAMENT PENTRU PROTECTIA NATURII
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE - DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SI A PLANURILOR DE MANAGEMENT PENTRU PROTEJAREA BIODIVERSITÃTII SI RETELEI NATURA 2000 - SOLICITAREA DE PROIECTE NR.3/2009

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

SALVAŢI aria naturalã protejatã Pãdurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 953.319 lei
Valoare eligibilã: 768.805 lei
Valoare TVA: 184.514 lei

 

AXA PRIORITARÃ 3 - ÎMBUNÃTÃTIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE
DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.4 - REABILITAREA, MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PREUNIVERSITARE, UNIVERSITARE SI A INFRASTRUCTURII PENTRU FORMARE PROFESIONALÃ CONTINUÃ

Titlu proiect Beneficiar/Parteneri

Valoare proiect

Modernizare, extindere si dotare Scoala Gimnazialã Specialã "Emil Gârleanu", municipiul Galaţi, judeţul Galati  Consiliul Judeţului Galaţi

Buget total: 7.808.494,52 lei
Grant: 5.696.112,02 lei  

Cofinantare eligibile:116.246,98 lei

Cofinantare neeligibile:758.655 lei
 
Valoare TVA: 1.237.490,52 lei

 

 
Cauta in site