14 | 12 | 2019
Program finantãri Legea 350/2005 - Introducere

Legislaţie în domeniu:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

   http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/66812

 
Cauta in site