16 | 10 | 2018
Comisia Europeană a deschis, pâna la 25 octombrie 2017, o consultare publică

 privind evaluarea cadrului UE pentru strategiile naţionale de integrare a romilor pâna în 2020.Sunt invitate să participe, prin completarea unui chestionar, urmatoarele tipuri de entităţi sau parţi interesate:

  • organizatiile care reprezinta autoritatile nationale, locale, regionale si municipale si alte entitati publice sau mixte,
  • punctele nationale de contact pentru romi,
  • diferitele autoritati administrative,
  • organizatiile neguvernamentale europene (si filialele lor), nationale, regionale si locale (rome si pro-rome),
  • organizatiile internationale, institutiile active în domeniul integrarii romilor din tarile UE si din tarile candidate la aderare,
  • institutele de cercetare si institutiile din mediul academic,
  • organizatiile care reprezinta biserici si comunitati religioase,
  • angajatori, întreprinderi, organisme si asociatii profesionale, dar si cetateni care, în general, îsi manifesta interesul fata de aceasta politica.

 

Prin aceasta initiativa, Comisia Europeana îsi propune sa colecteze opiniile partilor interesate cu privire la realizarile si provocarile asociate celor 7 ani de punere în aplicare a Cadrului UE pentru strategiile nationale de integrare a romilor, mai concret, opiniile legate de politica europeana si nationala în domeniu, precum si instrumentele juridice si de finantare care au fost mobilizate pentru combaterea discriminarii si promovarea integrarii romilor.

Comisia va prezenta un rezumat al raspunsurilor dupa încheierea perioadei de consultare. Chestionarul poate fi completat doar online în oricare limba oficiala a UE. Varianta în limba româna este disponibila la adresa ( click )