17 | 12 | 2018
RAPORTUL PRESEDINTELUI PENTRU ANUL 2015

RAPORTUL PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2015

RAPORT CU PRIVIRE LA MODUL DE ÎNDEPLINIRE A ATRIBUTIILOR PRESEDINTELUI CONSILIULUI JUDETULUI GALATI SI A HOTÃRÂRILOR CONSILIULUI JUDETULUI GALATI ÎN ANUL 2015