15 | 12 | 2019
Centru Integrat de Promovare si Dezvoltare Economicã Transfrontalierã

   

Proiectului „Centru Integrat pentru Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră”, este finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova, Linia de buget PHARE 2005.

Aplicantul principal este Consiliul Judeţului Galaţi iar partener în cadrul proiectului este Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul, Republica Moldova.

Proiectul „Centru Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră” îşi propune să coaguleze eforturile de dezvoltare a zonei de graniţă prin identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare oferite de avantajele cooperării transfrontaliere dintre actori instituţionali din judeţul Galaţi şi din raionul Cahul, Republica Moldova.

Obiectivul proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale de afaceri şi a nivelului de accesibilitate la un pachet integrat de servicii destinat prestatorilor si beneficiarilor de activităţi economice din România şi Republica Moldova prin construcţia şi funcţionarea Centrului Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră în municipiul Galaţi.

Prezentare proiect

Proiectul "Centru Integrat pentru Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră" a primit finanţare în cadrul Programului de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, linia de buget PHARE 2005. Acest program a vizat îmbunătăţirea infrastructurii regionale în vederea sprijinirii creşterii economice, crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor locale şi/sau străine cu efect transfrontalier.
 
Proiectul a vizat crearea şi funcţionarea Centrului Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră. Centrul susţine, din punct de vedere logistic, activitatea agenţilor economici interesaţi din judeţul Galaţi şi din raionul Cahul, Republica Moldova, facilitează organizarea de manifestări specifice şi furnizează servicii specializate de asistenţă prin structura creată în acest scop.
 
Proiectul „Centru Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră” şi-a propus să coaguleze eforturile de dezvoltare a zonei de graniţă prin identificarea şi valorificarea oportunităţilor de dezvoltare oferite de avantajele cooperării transfrontaliere dintre actori instituţionali din judeţul Galaţi şi din raionul Cahul, Republica Moldova.
 
În vederea implementării cu succes a acestui proiect, Consiliul Judeţului Galaţi, în calitate de aplicant, a cooptat ca partener Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul, Republica Moldova.
 
Proiectul a avut următoarele obiective generale:
- Dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei de graniţă România - Moldova;
- Crearea unui cadru instituţional coerent la nivel transfrontalier de dezvoltare a activităţilor de promovare economică;
- Valorificarea potenţialului intern cu impact transfrontalier al activităţilor economice din România şi Moldova;
- Corelarea măsurilor de promovare a activităţilor economice existente în zona de graniţă România-Moldova.
 
Obiectivul specific al proiectului este îmbunătăţirea infrastructurii transfrontaliere regionale de afaceri şi a nivelului de accesibilitate la un pachet integrat de servicii destinat prestatorilor şi beneficiarilor de activităţi economice din România şi Republica Moldova prin construcţia şi funcţionarea Centrului Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră în municipiul Galaţi.
 
Finalizarea implementării proiectului a presupus funcţionarea acestui Centru ce susţine din punct de vedere logistic activitatea agenţilor economici interesaţi, facilitează organizarea de manifestări specifice şi furnizează servicii specializate de asistenţă. Acest complex multifuncţional pune la dispoziţia tuturor actorilor interesaţi un pachet de servicii integrat dând eficienţă şi coerenţă măsurilor de sprijin pentru dezvoltarea economică şi socială a zonei vizate.
 
Grupul ţintǎ:
- agenţii economici (IMM-uri) din judeţul Galaţi, România şi raionul Cahul, Republica Moldova;
- instituţii publice şi private ce reprezintă sau oferă servicii mediului de afaceri.
 
Perioada de implementare a fost de 21 de luni (decembrie 2007 - 31 august 2009).
 
Bugetul total al proiectului a fost de 474.999,55 Euro, din care costuri totale eligibile 419.999,55 Euro, iar contribuţia asigurată de Consiliul Judeţului Galaţi a fost de 11,58% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, respectiv 55.000 Euro cât şi cheltuielile neeligibile.

Servicii

Proiectul “Centru Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră” şi-a propus să îmbunătăţească, sa formalizeze si sa permanentizeze cooperarea transfrontaliera între instituţiile publice si private din judeţul Galaţi, România şi raionul Cahul, Moldova prin crearea si funcţionarea unui centru multifuncţional ce are drept obiectiv al activităţii sale promovarea si implementarea unor politici coerente de dezvoltare economică locală.

Totodată, prin acţiunile specifice şi rezultatele acestora, proiectul contribuie în mod direct la susţinerea dezvoltării generale a regiunii transfrontaliere şi calitatea vieţii în zona geografică vizată prin integrarea celor trei piloni ai dezvoltării: infrastructura, resursele umane şi progresul economic.

Centrul Integrat de Promovare şi Dezvoltare Transfrontalieră asigură:

- accesul grupurilor ţintă la informaţie europeană de interes (sistem contabilitate în dublă partidă, sistem de auditare european, etc.), aplicabilă în spaţiul pieţei comune europene şi începând cu 1 ianuarie 2007 şi în România;

- adaptarea conţinutului informaţiilor şi serviciilor furnizate în cadrul Centrului la cerinţele actuale în ceea ce priveşte eficienţa activităţii economice; accesul la informaţii privind avantajele competitive în utilizarea noilor tehnologii sau a tehnicii de calcul;

- alocarea unor resurse logistice în desfăşurarea şi managementul afacerilor cu efecte directe asupra calităţii bunurilor/serviciilor transfrontaliere oferite clienţilor/cetăţenilor;

- oferirea unor servicii de asistenţă multidisciplinară integrată care să conducă la îmbunătăţirea indicatorilor financiari şi economici ai companiilor din regiunea vizată;

- accesul la servicii de promovare ce va conduce prin implicarea activă şi a structurilor asociative de reprezentare a grupului ţintă la internaţionalizarea afacerilor.

- facilitarea accesului la servicii specializate pentru membrii grupurilor ţintă.

Echipa Centrului Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră:

- Mariana Beraru - consilier;

- Oana Ionescu - consilier;

- Florin Daniel Tudor - consilier;

- Alexandra Tofan - consilier.

Contact: Centru Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră

Telefon: 0236 302538 Fax: 0236 470264

E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Persoană de contact: Camelia Epure

 

Legislatie economicã

LEGISLAŢIE ROMÂNIA

Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile

- H.G. nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale;

- Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România;

- H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului Naţional de Dezvoltare;

- H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

- Hotărârea nr. 491/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale;

- Memorandum pentru aprobarea Strategiei naţionale de comunicare a Instrumentelor Structurale 2007-2013;

Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice

- O.U.G. nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică;

- Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor referitoare la contractul de publicitate media;

- H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

- Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

- O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si conţinutul formularelor si documentelor utilizate.

Legislaţie în domeniul ajutorului de stat

- O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat;

- Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.

Legislaţie în domeniul finanţelor publice

- Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice;

- Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice;

- Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi;

- Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private;

- Ordin nr. 1187 din 16 aprilie 2007 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005.

Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei comunitare nerambursabile alocate României

- O.G. nr. 29 din 31/01/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- O.G. nr. 19 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat;

- Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;

- Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007;

Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare

- O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare;

- O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar şi al contabilităţii publice;

- O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător;

- H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003;

- H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2003. Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională - CAEN emis de Institutul Naţional de Statistică - a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008 prin Ordin nr. 337 din 20 aprilie 2007. privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională.

 

LEGISLAŢIE REPUBLICA MOLDOVA

- Codul fiscal din 16 iunie 2000;

- Legea Republicii Moldova nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi din 3 ianuarie 1992, publicată în Monitorul Oficial, 1994, nr. 2, art. 33;

- Legea Republicii Moldova nr. 1007-XV din 25 aprilie 2002 privind cooperativele de producţie din 25 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial, 6 iunie 2002, nr. 71-73, p. I, art. 575;

- Legea Republicii Moldova nr. 73-XV din 12 aprilie 2001 privind cooperativele de întreprinzător din 12 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial, 3 mai 2001, nr. 49-50, p. I, art. 237;

- Legea Republicii Moldova a cooperaţiei de consum din 28 septembrie 2000 nr. 1252 din 28 sept 2000, publicată în Monitorul Oficial, 14 decembrie 2000, nr. 154;

- Legea Republicii Moldova cu privire la grupurile financiar-industriale din 14 decembrie 2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 027;

- Legea Republicii Moldova nr.93-XIV din 15.07.98 cu privire la patenta de întreprinzător din 15 iulie 1998, publicată în Monitorul Oficial nr.72 - 73/485 din 06.08.1998;

- Legea Republicii Moldova nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 cu privire la societăţile pe acţiuni din 2 aprilie 1997, publicată în Monitorul Oficial, 12 iunie 1997, nr. 38-39, p. I, art. 332;

- Legea Republicii Moldova nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat din 16 iunie 1994, publicată în Monitorul Oficial, 25 august 1994, p. I, nr.2, art. 9;

- Legea Republicii Moldova nr. 112 din 20.05.1994 cu privire la susţinerea şi protecţia micului business din 20 mai 1994, publicată în Monitorul Oficial nr. 069 din 30 mai 2002, articolul 553; - Legea Republicii Moldova nr. 81-XV din 18 martie 2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, publicată în Monitorul Oficial din 23 aprilie 2004 nr. 64-66, p. I, art. 344;

- Legea Republicii Moldova nr. 1265-XIV din 5 octombrie 2000 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor, publicată în Monitorul Oficial, 22 martie 2001, nr. 31-34, p. I, art. 109.

Link-uri utile

Meniul Linkuri utile
- www.cjgalati.ro
- www.mdrt.ro
- www.cciagl.ro
 
Meniul Linkuri catre institiile Uniunii Europene
- Comisia Europeana - http://ec.europa.eu
- Consiliul Uniunii Europene - http://www.consilium.europa.eu
- Parlamentul European - http://www.europarl.europa.eu
- Curtea Europeana de Conturi - http://eca.europa.eu
- Comitetul Economic si Social - http://eesc.europa.eu
- Portalul European pentru IMM-uri - http://ec.europa.eu/enterprise/sme/envoy_ro.htm
 
Linkuri utile Programele Operationale
- AM pentru Programul Operational Regional www.inforegio.ro
- AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.fseromania.ro
- AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice amposcce.minind.ro
- AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative modernizare.mai.gov.ro
- AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm
- AM pentru Programul Operational Sectorial Transport www.mt.ro
- AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala www.madr.ro
- Programele de Cooperare Teritoriala Europeana www.infocooperare.ro
- Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.fonduri-ue.ro
 
Alte link-uri
Linkuri utile din Romania
- Guvernul României www.guv.ro
- Ministerul Economiei www.minind.ro
- Ministerul Finanţelor Publice www.mfromania.ro
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului www.mdrt.ro
- Portalul autoritatii de managemet pentru cadru de sprijin comunitar anaf.mfinante.ro/wps/portal
- Ministerul Administraţiei şi Internelor www.mira.gov.ro
- Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale www.mmuncii.ro
- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro
- Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii www.mt.ro
- Ministerul Educatiei, Cercetãrii şi Tineretului www.edu.ro
- Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale www.mcti.ro
- Ministerul Mediului www.mmediu.ro Ministerul Turismului www.mturism.ro
- Ministerul IMM-urilor, Comerţului şi Mediului de Afaceri www.mimmctpl.ro
- Curtea de Conturi a Romaniei www.rcc.ro
- Asociatia Municipiilor din Romania www.amr.ro
- Organismul Intermediar pentru Energie oie.minind.ro
- Federatia Autoritatilor Locale www.falr.ro
- Uniunea Consiliilor Judetene din Romania www.uncjr.ro
- Asociatia Comunelor din Romania www.acor.ro
- Asociatia Oraselor din Romania www.aor.ro
- Agentia de Plati pentru Dezvoltare rurala si Pescui www.apdrp.ro
- Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura www.anpa.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 1 Nord Est www.adrnordest.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est www.adrse.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia www.adroltenia.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest www.adr5vest.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 6 Nord Vest www.nord-vest.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 7 Centru www.adrcentru.ro
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala 8 Bucuresti Ilfov www.adrbi.ro
- Agentia Natională pentru protecţia mediului www.anpm.ro
- Institutul European din Romania www.ier.ro
 
Link-uri utile din UE
- Comisia Europeana www.europa.eu
- Parlamentul european www.europarl.europa.eu
- Delegatia Comisie Europene in România www.infoeuropa.ro
- Consiliul municipalitatilor si regiunilor din Europa www.ccre.org
 
Cauta in site