RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul I, anul 2023   ..citeste                     

 

RAPORT DE EVALUARE  privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2022  ..citeste                     

 

RAPORT ANUAL privind transparenţa decizională aferent anului 2022  ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul II, anul 2022   ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul I, anul 2022   ..citeste                     

 

RAPORT ANUAL  privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, conform Legii nr. 52/2003, pentru anul 2021  ..citeste                     

 

RAPORT DE EVALUARE  privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2021  ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul I, anul 2021   ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul II, anul 2021   ..citeste                     

 

RAPORT ANUAL privind transparenţa decizională la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi, conform Legii nr. 52/2003, pentru anul 2020   ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul II, anul 2020   ..citeste                     

 

RAPORT DE EVALUARE privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2020   ..citeste                     

 

RAPORT SEMESTRIAL privind analiza activităţii de soluţionare a petiţiilor în semestrul I, anul 2020   ..citeste                     

 

RAPORT DE EVALUARE privind implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, în anul 2019  ...citeste..