Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Galați

 

- privind alocarea sumei de 500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea asigurării spațiilor hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi, personalului din cadrul spitalului, pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

- privind  aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați de viziere şi măşti de protecţie utilizabile în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2)

 

- privind alocarea sumei de 1.500 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Tecuci, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

 

 - privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării în comun a unor evenimente în anul 2020

 

privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați şi Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Patronatul IMM Galaţi în vederea organizării la Galați, a evenimentelor ”Săptămâna Europeană a IMM-urilor” și ”Ziua Întreprinzătorilor din România”

 

 - privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Inspectoratul Școlar Județean Galați, în vederea organizării la Galați a Olimpiadei Naționale de Informatică, a Olimpiadei Naționale de limbă Neogreacă și a Concursului Național de Chimie „Raluca Rîpan”

 

 - privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galaţi în vederea organizării Concursului Național de Pescuit Sportiv pentru Nevăzători, Galați, ediția a III-a

 

 - privind aprobarea cooperării între UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi în vederea organizării Concursului de pictură „Valsul Dunării în Culori” la Galaţi

 

 - privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului tecucean Ionel NECULA

 

 - privind aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2020

 

 - privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2020

 

 - privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 - privind acceptarea de către Județul Galați a ofertei de donație imobiliară, privind terenul în suprafață de 647 m2, situat în intravilanul satului Suhurlui, comuna Suhurlui, județul Galați

 

 - privind desemnarea si validarea desemnării nominale a domnului Ionică Simbanu consilier judeţean, ca membru în cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

 

privind aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Galaţi de trecere a unei părți din imobilul (clădire și teren aferent) situat în municipiul Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 din domeniul public al județului Galați și administrarea Consiliului Județean Galați, în domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

privind constituirea Comisiei de Acord Unic (CAU) la nivelul Direcţiei Arhitect Şef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2020-2021

 

privind alocarea sumei de 800 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați, în vederea achiziției de bunuri și servicii – reactivi, materiale sanitare și dezinfectanți pentru prevenirea și combaterea noului coronavirus (SARS-co-V-2)

 

privind aprobarea contului anual de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi situaţiile financiare anuale – bilanţul contabil al bugetului local la data de 31.12.2019

 

privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi estimările pe anii 2021-2023

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 107 din 26 mai 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului «Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”»

 

privind darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unui bun, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi

 

privind aprobarea asocierii dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în vederea realizării de către Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a unui dezinfectant pe bază de alcool pentru uz individual, utilizabil în prevenirea efectelor cauzate de răspândirea coronavirusului COVID-19 (SARS-CoV-2)