Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada mai – decembrie 2021

 

- privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 

- privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind reorganizarea Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale

 

- privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi


- privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri imobile (construcții și terenuri)

 

 - privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

 - privind modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren în suprafață de 30.623 mp) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

- privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață totală de 17,88 mp din zona drumului județean DJ 253, din comuna Umbrărești, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,50 mp aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi de socializare şi petrecere a timpului liber (tip club) pentru persoane vârstnice „Sofia” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu retelele electrice existente in vederea realizarii lucrarilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTIGRIVIȚA( DJ 254)”

 

- privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi

 

- privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Teren de Sport cu suprafaţa sintetică beneficiar Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan

 

- privind aprobarea notei de justificare a impactului proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul funcțional de interes județean DN24 - DJ 251B - DJ 251A - DJ 251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 25”

 

- privind aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregatirea de proiecte finantate in perioada de programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructura rutiera de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare si/sau drumuri de legatura si infrastuctura si servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potential turistic”

 

- privind aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: Amenajare rampă stocare temporară deşeuri menajere amplasată la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

 

- privind alocarea sumei de 350.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către U.A.T. Bălășești, în vederea suplimentării bugetului local, secțiunea de funcționare

 

- privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare tronsoane DJ 242B Berești - Târgu Bujor, km 23+333 - 43+200 și DJ 251 Tecuci - Matca sectoare km 1+850 - 2+120, km 2+550 - 4+130, km 4+393 - 4+760, județul Galați”

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

- privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi UAT Municipiul Galaţi prin Consiliul Local al Municipiului Galați în vederea realizării proiectului „Revitalizarea turismului din Galați, prin valorificarea durabilă a elementelor de patrimoniu cultural și natural de pe Faleza Dunării”

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” scriitorului și traducătorului Constantin FROSIN

 

- privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Eugen ZAHARIA

 

- privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2020

 

- privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Claudiu–Codrin STOIAN

 

- privind aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2020

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 128 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada ianuarie – aprilie 2021

 

 

- privind majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2020 pentru consumurile colective din Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

 - privind atribuirea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 6 ani, Fundației „Inimă de Copil” a unei părți din imobilul situat în municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B, imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind alocarea sumei de 600.000 lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Galați către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați, în vederea testării personalului unității sanitare pentru diagnosticarea noului coronavirus (SARS-Co-V-2)

 

- privind privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor de: „Reabilitare și modernizare drumuri județene”

 

- privind aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „BAZA DE AGREMENT CU SPECIFIC PESCĂRESC ZĂTUN 2”

 

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind Realizare condiţii de coexistenţă cu retelele electrice existente in vederea realizarii lucrarilor de: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea- Măstăcani – DN 26 – (DJ255)”

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind atribuirea în folosință gratuită Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi – Facultatea de Medicină şi Farmacie a unui imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Smulți din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Smulți, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“

 

- privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea lucrărilor și serviciilor de întocmire a studiului de coexistență aferent obiectivului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați»” 

 

- privind aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Asociația „SMURD” Galaţi în vederea realizării proiectului „Autospecială intervenție tip mașină medic de urgență