Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea „Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de menţinere a calităţii aerului în judeţul Galaţi, 2019-2023”

 

- privind: acordarea unui stimulent financiar personalului de specialitate din cadrul Spitalului Orășenesc Tg. Bujor, spital din rețeaua Consiliului Județean Galați

 

- privind: aprobarea contului anual de executie al Judetului Galati si al institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si situatiile financiare anuale - bilantul contabil al bugetului local la data de 31.12.2020  

 

- privind: aprobarea reorganizării Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi

 

- privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, delincvenţă juvenilă, refugiaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de spectru autist din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de zi pentru copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea închiderii Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 204/31.08.2020 privind aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenului în suprafață de 21,5 m2 aflat în domeniul public al județului Galați și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, str. Științei nr. 117, municipiul Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind:aprobarea cererii Consiliului Local al Municipiului Galați, adresată Consiliului Județean Galați, pentru transmiterea imobilului „Piața Muzeului” din domeniul public al județului Galați în domeniul public al municipiului Galați

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii ”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație sortare Târgu Bujor”

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiţii “Drumuri de acces TMB Galați și Depozit Valea Mărului pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați"

 

- privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 313 din 19 decembrie 2019 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva” și a cheltuielilor legate de acesta

 

- privind:aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Asociația Fermierilor din România, Fundația Europeană pentru Dezvoltare Durabilă şi Grupul de Acțiune Locală Tecuci Sud Est în vederea implementării proiectului „Promovarea principiilor cetățeniei active prin intermediul unei platforme digitale pentru interacțiunea cu fermierii legumicultori din județul Galați”

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „ÎNCHIDERE DEPOZIT NECONFORM Rateș – Tecuci’’ componentă a proiectului ’’SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL GALAŢI”

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al oraşului Bereşti (U.A.T. a oraşului Bereşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti (U.A.T. a comunei Iveşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fârțănești (U.A.T. a comunei Fârţăneşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vlădeşti (U.A.T. a comunei Vlădeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Măstăcani (U.A.T. a comunei Măstăcani)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Drăguşeni (U.A.T. a comunei Drăguşeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Fundeni (U.A.T. a comunei Fundeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bălăşeşti (U.A.T. a comunei Bălăşeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Priponeşti (U.A.T. a comunei Priponeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteieşti (U.A.T. a comunei Scânteieşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Movileni (U.A.T. a comunei Movileni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ghidigeni (U.A.T. a comunei Ghidigeni)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Jorăşti (U.A.T. a comunei Jorăşti)

 

- privind:aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul contractual angajat în cadrul spitalelor din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:aprobarea proiectului “Centrul de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilităţi” în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii nr. 258 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”

 

- privind:solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului Galați de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al municipiului Galați și administrarea Consiliului Local al municipiului Galați în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați

 

- privind:aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, Asociația Persoanelor cu Handicap ,,Sporting Club”, Federația pentru Accesibilizarea României și Asociația Consultanților și Experților în Economie Socială România în vederea implementării proiectului „DA – pentru dezvoltare locală/județeană! DA – pentru ONGuri active în comunitate!”

 

- privind:majorarea nivelului alocațiilor de hrană în anul 2021 pentru consumurile colective din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sf. Cuv. Parascheva” Galați și Spitalului de Pneumoftizilogie Galați, pentru pacienții internați diagnosticați COVID-19, față de nivelul prevăzut în H.G. nr. 851/2018 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

 

- privind:aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Comuna Costache Negri prin Consiliul Local al comunei Costache Negri și Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” din Galați în vederea realizării proiectului «Proiectare pentru consolidarea, restaurarea, reabilitarea și punerea în valoare a Casei Memoriale „Costache Negri”» și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 102 din 17 mai 2018 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional Hîncești, Republica Moldova și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Health in Good Hands - Bigger Hospitals, Better Care, Best Doctors for people in the border area Romania – Republic of Moldova

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din documentaţia SF (Studiu de Fezabilitate) cu elemente de DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Închiderea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi

 

- privind:aprobarea Proiectului Tehnic și Documentația de Execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „AMENAJARE SECȚIE CARDIOLOGIE INTERVENȚIONALĂ DIN SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI – GALAŢI”

 

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 32 din 30 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Orășenesc Târgu Bujor” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind: solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unor imobile (terenuri), situate în comuna Valea Mărului, din domeniul public al comunei Valea Mărului şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind:aprobarea parteneriatului şi a contribuţiei necesare implementării proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură, infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 257 din 17 decembrie 2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

 

- privind:modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 40 din 16 februarie 2018 privind darea în administrarea Unității Medico-Sociale Gănești a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

 

- privind:modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 49 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

 

- privind:constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Onuț–Valeriu ATANASIU

 

- privind:acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” medicului cardiolog gălățean Radu GRIGORE

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Lieşti (U.A.T. a comunei Lieşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Corod (U.A.T. a comunei Corod)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Vânători (U.A.T. a comunei Vânători)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Pechea (U.A.T. a comunei Pechea)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rediu (U.A.T. a comunei Rediu)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Costache Negri (U.A.T. a comunei Costache Negri)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Rădeşti (U.A.T. a comunei Rădeşti)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Valea Mărului (U.A.T. a comunei Valea Mărului )

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Independenţa (U.A.T. a comunei Independenţa)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tudor Vladimirescu (U.A.T. a comunei Tudor Vladimirescu)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Piscu (U.A.T. a comunei Piscu)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nămoloasa (U.A.T. a comunei Nămoloasa)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Griviţa (U.A.T. a comunei Griviţa)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Bereşti-Meria (U.A.T. a comunei Bereşti-Meria)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Tuluceşti (U.A.T. a comunei Tuluceşti)

 

- privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Frumuşiţa (U.A.T. a comunei Frumuşiţa)

 

- privind:aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Tecuci(U.A.T. a municipiului Tecuci)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al mun. Galaţi (U.A.T. a municipiului Galaţi)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cuca (U.A.T. a comunei Cuca)

 

- privind:avizarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Ţepu (U.A.T. a comunei Ţepu)

 

- privind:modificarea statului de funcţii al Unităţii Medico – Sociale Găneşti – judeţul Galaţi

 

- privind:aprobarea Planului de acţiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:utilizarea în anul 2021 a sumei de 25.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

 

- privind:stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022

 

- privind:aprobarea Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: „Lucrări albie pod KM 46+500 DJ 251, comuna Pechea, județul Galați”

 

- privind:aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului de investiţie: Construire Secţie ATI pentru pacienţi infectaţi cu Covid-19, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galaţi în cadrul proiectului «Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin crearea secției modulare ATI, Spitalul de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați»

 

- privind:stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special liceal şi special postliceal de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2021-2022

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 din 26.01.2018 privind modificarea Hotărârii nr. 217/2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

- privind: aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2021, în judeţul Galaţi

- privind: aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2021

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru anul 2020

- privind:stabilirea preţului mediu / tonă de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2021

 

- privind: aprobarea constituirii, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și a dreptului de servitute de trecere aeriană și supraterană asupra terenurilor în suprafață de 8,4 mp și 776 mp din zona drumului județean DJ 255, în comunele Fârțănești și Cuca, județul Galați, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați

 

- privind:încetarea dreptului de administrare al Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi asupra unei părți din imobilul situat în municipiul Galaţi, str.1 Decembrie 1918 nr. 25, imobil aflat în domeniul public al judeţului Galaţi

 

- privind:continuarea, în anul 2021, a prestării serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică, necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluționare, potrivit contractelor în derulare, şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2021

 

- privind:modificarea statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:modificarea Hotărârii nr. 72/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 129/21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”

 

- privind:modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind:acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” artistului plastic Daniel SPOERRI

 

- privind:aprobarea proiectului „Îmbunătățirea Infrastructurii de Planificare Urbană în județul Galați” și a cheltuielilor legate de proiect

 

- privind:aprobarea valorii totale a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, precum și a Actului adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat încheiat în cadrul proiectului

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 127 din 21 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești - Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, cu modificările și completările ulterioare

 

- privind:modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 196/31.08.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţiei (DALI) privind realizarea obiectivului de investiţie: Modernizare faţade la clădirea existentă a UPU, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Galaţi

 

- privind:alocarea sumei de 3.479 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea acordării unor ajutoare unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Galaţi pentru plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav

 

- privind:aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2020

 

- privind:modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 48 din 28 martie 2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi şi aprobarea contractului de dare în administrare

 

- privind:rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

- privind:modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

 

 

Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023