Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” (ACTEDJ), pentru anul 2022

- privind: validarea desemnării nominale a domnului Ciprian MANEA, subprefect al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Galaţi

- privind: aprobarea modificării Master Planului revizuit şi a Listei prioritare a obiectivelor de investiţii ce asigură serviciile de apă şi apă uzată în judeţul Galaţi

            - Anexe la proiect (descarca)

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați în vederea organizării competiției sportive „Cupa Danubius”, ediția 2022

- privind: aprobarea parteneriatului între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România în vederea organizării Festivalului Internațional de Film Ecologist ECOFEST – ”Pentru Sănătatea Pământului”, ediția 2022

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 319/21.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultați din PT (Proiect Tehnic) privind realizarea obiectivului de investiţie Sistematizare pe verticală și rețele exterioare de canalizare pentru ape pluviale la Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați

- privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare

- privind: modificarea Studiului de oportunitate aprobat în cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orășenesc Târgu Bujor”

- privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), pentru anul 2022

- privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022

- privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul COROD – DRĂGUȘENI (DJ251A)”

- privind: aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți pentru realizarea obiectivului de investiţie:”Sistem de deversare ape pluviale drum acces stație transfer Târgu Bujor”

- privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul IVEȘTI - GRIVIȚA (DJ 254)”

 

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 

- privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”

- privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2022 din bugetul Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

- privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte în domeniul cultural şi domeniul social), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

 

 - privind: aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici prevăzuți în Proiectul Tehnic și în Detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţie: ”Reabilitare și modernizare drumuri județene”

- privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase “Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat şi a valorii totale a proiectului, în vederea implementării în comun a proiectului „Achiziție și lucrări montaj sisteme de detectare, semnalizare, avertizare incendii și semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă – corp A și corp C – Spitalul de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalulului de Pneumoftiziologie Galați asupra bunului „Extindere, reabilitare, modernizare și dotare ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”

- privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce privește proiectele investițiilor: „Stații de autobuz inteligente”, „Zone de promenadă”, „Trotuare” și „Piste bicicliști”, în comuna Smârdan, judeţul Galaţi"

- privind: asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor - cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor / acordurilor - cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României, precum şi aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru şcoli al României şi stabilirea măsurilor educative aferente pentru anul şcolar 2022-2023

- privind: exprimarea acordului prealabil în ceea ce priveşte proiectul investiției „Realizare și reabilitare trotuare în comuna Cudalbi, județul Galați”

- privind: aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2022 şi estimările pe anii 2023-2025