Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtorul  proiect de hotãrâri:

 

 

- privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați”

 

- privind: aprobarea participării în cadrul proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a notei de fundamentare a investiției, precum și aprobarea parteneriatului dintre UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, UAT Municipiul Galați prin Consiliul Local al municipiului Galați, UAT comuna Șendreni prin Consiliul Local al comunei Șendreni, UAT comuna Braniștea prin Consiliul Local al comunei Braniștea, UAT comuna Schela prin Consiliul Local al comunei Schela, pentru realizarea proiectului „Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Aeroportul Regional Galați - Brăila și obiectivele complementare aferente conexiunilor rutiere ale acestuia pe teritoriul UAT comunele Șendreni, Braniștea, Schela și UAT Municipiul Galați”

 

- privind: însușirea Rapoartelor de evaluare ANEVAR pentru justa despăgubire a proprietarilor aflați pe coridorului de expropriere al obiectivului de investiții “Extindere și modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galați”

 

- privind: aprobarea deciziei de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilelor situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean “Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați”