Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023