Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

 

- privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi