Consiliul Judeţean Galaţi iniţiazã procedura de elaborare a urmãtoarelor proiecte de hotãrâri:

 

- privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada mai – decembrie 2021

 

- privind aprobarea proiectului «Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasă Parascheva” Galați și Spitalului Municipal „Anton Cincu” Tecuci», a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 

- privind reorganizarea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi

 

- privind reorganizarea Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale

 

- privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Galați”, a cheltuielilor aferente și a parteneriatului pentru realizarea acestuia

 

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei județene pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale

- privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sf. Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi

- privind solicitarea adresată Consiliului Local al comunei Valea Mărului de trecere a unui imobil (teren), situat în comuna Valea Mărului, județul Galați, din domeniul public al comunei Valea Mărului, județul Galați şi din administrarea Consiliului Local al comunei Valea Mărului, județul Galați în domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Județean Galați

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi


- privind solicitarea adresată Guvernului României de trecere din domeniul public al statului și din administrarea și folosința gratuită a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Galați în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați a unor bunuri imobile (construcții și terenuri)

 

 - privind rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi bugetului instituţiilor publice şi activitãţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021-2023

 

 - privind modificarea Hotărârii nr. 162 din 27 iulie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)”